Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

 • 05.07.2018

  Skolestart - rettigheter i grunnskolen

  Fra august 2018 vil det være mulig å få en trykket versjon av "Skolestart - rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre".

 • 04.07.2018

  Innledning

  "Skolestart" er et resultat av et prosjekt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) startet, med tilskudd fra Extrastiftelsen.

 • 04.07.2018

  Før skolestart

  Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overgangene i livet. Du bør begynne å planlegge denne overgangen og kontakte skolen om barnets behov i god tid før skolestart.

 • 04.07.2018

  Skole - hjem - kommunikasjon

  Skolen har plikt til å holde kontakt med foreldrene gjennom skoleåret (Opplæringsloven § 1-1 og § 13-3d, opplæringsforskriften § 20-3 første avsnitt)

 • 04.07.2018

  Utsatt skolestart

  Er du i tvil om barnet ditt er kommet langt nok i utviklingen til å starte på skolen, bør du kontakte kommunen i god tid før skolestart.

 • 04.07.2018

  Rett til å gå på nærskolen

  Alle elever, uavhengig av funksjonshemning eller ikke, har rett til å gå på sin nærmeste skole eller den skolen som eleven sogner til. (Opplæringsloven § 8-1 første avsnitt)

 • 04.07.2018

  Generelt om tilrettelegging

  Alle elever med funksjonshemning som har behov for tilrettelegging på skolen, har rett til å få det. (Likestillings- og diskrimineringsloven § 21)

 • 04.07.2018

  Klassesammensetning

  Elevene skal deles inn i klasser eller basisgrupper som ivaretar deres behov for sosial tilhørighet. (Opplæringsloven § 8-2 første avsnitt)

 • 04.07.2018

  Tilpasset opplæring

  Opplæringsloven pålegger skolen å tilpasse opplæringen til forutsetningene til den enkelte eleven. (Opplæringsloven § 1-3)

 • 04.07.2018

  Spesialundervisning

  Opplæringsloven gir rett til spesialundervisning til de elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, selv med tilpasset opplæring.