Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

En helt vanlig elev med noen uvanlige hjelpebehov

Hvilke rettigheter har funksjonshemmede barn når de skal begynne på skolen? Hva er lurt å tenke på som foreldre? Her møter du blant annet Leonard som går på Linderud skole i Oslo, og moren hans. Historien om Leonard viser at det går an å bli en "helt vanlig elev" også når du har spesielle tilretteleggingebehov.

Tekst uten tale i filmen:

Intro: Dette er Leonard. Han går i 3. klasse på Linderud skole i Oslo.
Tekstplakat 1: Nær 8 av 10 skoler er utilgjengelige for funksjonshemmede.
Tekstplakat 2: Utilgjengelige toaletter, manglende pedagogisk tilrettelegging, tunge dører, trapper og mangel på teleslynge og heis hindrer mange barn i å kunne gå på sin nærskole.

Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

 • 04.07.2018

  Læremidler og hjelpemidler

  Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler som er nødvendige for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. (Opplæringsloven § 9-3)

 • 04.07.2018

  Tegnspråk

  Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt hørsel.

 • 04.07.2018

  Punktskrift

  Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt syn.

 • 04.07.2018

  Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

  Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale.

 • 04.07.2018

  Logoped/audiopedagog

  En elev kan ha behov for logopedhjelp for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

 • 04.07.2018

  Spesialundervisning

  Opplæringsloven gir rett til spesialundervisning til de elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, selv med tilpasset opplæring.

 • 04.07.2018

  Tilpasset opplæring

  Opplæringsloven pålegger skolen å tilpasse opplæringen til forutsetningene til den enkelte eleven. (Opplæringsloven § 1-3)

 • 04.07.2018

  Klassesammensetning

  Elevene skal deles inn i klasser eller basisgrupper som ivaretar deres behov for sosial tilhørighet. (Opplæringsloven § 8-2 første avsnitt)

 • 04.07.2018

  Generelt om tilrettelegging

  Alle elever med funksjonshemning som har behov for tilrettelegging på skolen, har rett til å få det. (Likestillings- og diskrimineringsloven § 21)

 • 04.07.2018

  Rett til å gå på nærskolen

  Alle elever, uavhengig av funksjonshemning eller ikke, har rett til å gå på sin nærmeste skole eller den skolen som eleven sogner til. (Opplæringsloven § 8-1 første avsnitt)