Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Aktuelt

 • 02.12.2016

  Ny og sterkere brukerrolle

  FFO lanserte sammen med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet en rapport om en ny og sterkere brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten.

 • 24.08.2016

  Innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

  FFO ønsker innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

 • 17.06.2016

  Funksjonshemmede uten arbeid – den tause ledighetskrisen

  Vi har ikke brukt gullårene i norsk økonomi til å få flere funksjonshemmede i arbeid. 

 • 08.04.2016

  FFO trenger din hjelp

  Kjenner du til de gode løsningene for ombordstigning? Da vil vi høre fra deg. 

 • 05.04.2016

  Den kroatiske ambassaden besøker FFO

  I begynnelsen av april gjestet den kroatiske ambassadøren Hrvoje Marušić (bak til venstre) og Zvonimir Sviben (til høyre) FFO. 

 • 25.03.2014

  Lanserte plattform for arbeidslivspolitikk

  «Flere i arbeid» er tittelen på plattformen som ble lansert på et frokostseminar i dag. I plattformen skisserer FFO en rekke anbefalinger og løsninger på hva som kan bidra til at flere funksjonshemmede og kronisk syke inkluderes i arbeidslivet.

 • 07.02.2014

  Diskuterte avbyråkratisering i NAV med departementet

  I møte med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet 6. februar ble flere viktige saker diskutert. Avbyråkratisering i NAV, forenkling av tiltaksstrukturen i NAV som omhandler de arbeidsrettede tiltakene og jobbstrategien var blant disse.

 • 13.12.2013

  FFO i møte med arbeidsministeren

  Hva skal til for å få flere funksjonshemmede i arbeid? Problemstillingen ble drøftet i et møte mellom arbeidsminister Robert Eriksson og FFO 13. desember. Jobbstrategien var en av satsningene som ble tatt opp. Det ble også noen av virkemidlene i strategien; som tidsubestemt lønnstilskudd (TULT), arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistanseordningen.

 • 22.11.2013

  Melding ut i det blå

  Regjeringen Solberg trakk for litt siden Stortingsmelding 46 «Flere i arbeid». Dette er FFO svært kritiske til. Som følge av dette avsluttes for eksempel kurset «Jobb og mulighet», et tiltak som har gitt gode muligheter til folk som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Det skriver generalsekretær Liv Arum i et innlegg på Nye meninger i Dagsavisen 22. november.

 • 30.05.2013

  Unyansert fra LO-lederen

  LO-leder Gerd Kristiansen hevder kvinner må slutte å gjemme seg bak morsrollen for å komme ut av deltidsfellen. - Overraskende unyansert og provoserende, sier FFO.