Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Aktuelt

  • 02.02.2018

    FFO, fremtiden og universell utforming

    I januar arrangerte FFO fremtidskonferansen «Norge universelt utformet – hva nå?». Deltagerne hadde to intensive og inspirerende dager hvor de sammen med medlemsorganisasjoner og aktuelle foredragsholdere så på hvilke utfordringer og hvilke muligheter som finnes.

  • 25.01.2018

    GDPR: Rettighetssenteret inviterte til infotime

    FFOs rettighetssenter inviterte medlemsorganisasjoner til infotime om Eus nye regelverk GDPR, som gir FFO-paraplyen nye plikter, og enkeltpersoner nye rettigheter.

  • 10.01.2018

    Kick-off for ansatte i FFO

    08.-10. januar møttes 41 ansatte i FFO fra hele Norge til tre dagers Kick-off i sekretariatets lokaler i Oslo.

  • 04.01.2018

    Behovet for rettshjelp øker

    Det har vært en stor økning i antall henvendelser til FFOs rettighetssenter i 2017. Økningen viser at funksjonshemmede fortsatt har et stort behov for rettshjelp. 

  • 12.12.2017

    Velkommen til fremtidskonferanse

    Universell utforming i fremtidens Norge - hvilke utfordringer er det, og hvilke muligheter finnes? FFO inviterer medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO til å delta på nyårets mest spennende konferanse: "Norge universelt utformet – Hva nå?" Sammen ser vi på en strategi for et universelt utformet Norge innen 2035.

  • 11.12.2017

    Flertall for forbedret pleiepengeording

    - FFO er fornøyde med at flertallet på Stortinget ønsker en forbedret pleiepengeordning, dette ser ut til å bli en full seier for FFOs anbefalinger, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad. - Dette betyr enormt mye for familiene med syke barn med langvarig pleiebehov.

  • 05.12.2017

    Startskudd for helhetlig strategiplan

    Tirsdag gikk startskuddet for arbeidet med helhetlig strategiplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Solveig Horne ønsker at planen skal utarbeides med tett involvering av interesseorganisasjoner.

  • 30.11.2017

    Politisk julekalender

    Vil du vite hva FFO ønsker seg til jul? Vi har laget en ønskeliste med politiske saker som vi ikke ber nissen om å bringe, men som vi ønsker oss inn i den fremtidige plattformen mellom samarbeidspartiene i posisjon.

  • 29.11.2017

    Strategi for fremtidens FFO er vedtatt

    Lørdag vedtok Kongressen en 5-årig strategi som skal være ledetråd for hva det skal jobbes særskilt med i FFO i kommende årene, og hvilke områder det skal satses på.

  • 28.11.2017

    Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

    - Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes med økt status, ressurser og kompetanse, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen til Kongressen, da hun introduserte FFO sin nye rapport om opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering.