Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Status: Høringen ble sendt ut 21.11.2018

Innspill på denne saken rettes til: cato.lie@ffo.no
Innen: 01.02.2019

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken,21.11.2018

Forslaget innebærer blant annet en ny formålsparagraf som på sikt skal kunne omfatte alle lån fra Husbanken. Dagens grunnlån foreslås delt i tre; lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lån til studentboliger. Kriteriene til boligkvalitet justeres noe, mens kvalitetskriteriene for eksisterende boliger i hovedsak videreføres. Den nye forskriften innebærer en enklere regelverksstruktur, og legger til rette for digitalisering og automatisering.

Les høringsbrevet her