Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO nettverk / Barnevern

Barnevern

FFOs nettverk for barnevern ønsker å finne et felles ståsted og jobbe med tiltak som kan bidra til å løse felles utfordringer innen barnevernet for FFOs medlemsorganisasjoner.  

Kunnskapen blant aktører innen barnevernet om barn, ungdom og foreldre med funksjonshemning eller kronisk sykdom kan være mangelfull. Blant annet gjelder dette gråsonen mellom omsorgssvikt og funksjonsnedsettelse, der noen diagnoser og tilstander kan arte seg slik at det ligner på omsorgssvikt. Det kan føre til unødvendige misforståelser og konflikter. Flere av FFOs organisasjoner har medlemmer med utfordringer innen dette feltet. FFO har lagd et politisk ressursnotat på barnevern. 

24. januar avholdt nettverket en fagdag om barnevern med formål å øke kompetansen i nettverket. Vi har innledningene fra dagen på film for eventuelle nykommere i nettverket.

Neste møte er 21. mars kl 11-14. Hvis din organisasjon ønsker å delta i møtet eller nettverket, send en e-post til berit.larsen@ffo.no