Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

F.V: Sonja Lillevik, Camilla Ramstad Vik, Berit Therese Larsen, Kjersti Toppe, Lene Flesseberg, Liv Irene Nøstvik og Hanne Skarsvaag. Foto Susanne Ganss

Barnevernet må få bedre kompetanse om barn og unge med funksjonsnedsettelser

Denne uken har vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sammen med flere organisasjoner vært på møte med Barne- og familieminister, Kjersti Toppe. Tema var utfordringer i barnevernet.

F.V: Gry Haugsbakken, Ingvild Thunem, Siri Espe, Tove Linnea Brandvik, Ingvild Østli, Lilly Ann Elvestad, Eva Buchsmann, Live Kroknes Berg, Tonje Brenna, Marte Mjøs Persen, Tom Tvedt og Janne Skei.

Lik deltakelse for alle

På mandag var Kulturdepartementet vertskap for Regjeringens årlige rundebordskonferanse med funksjonshemmedes organisasjoner.

Foto: F.V: Gry Haugsbakken, Ingvild Thunem, Siri Espe, Tove Linnea Brandvik, Ingvild Østli, Lilly Ann Elvestad, Eva Buchsmann, Live Kroknes Berg, Tonje Brenna, Marte Mjøs Persen, Tom Tvedt og Janne Skei.

Et barn får hjelp til å ta på briller. Foto: Adobe Istock

Ny brillestøtteordning for barn under 18 år

Regjeringen foreslår en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen vil gjelde frem til barnet fyller 18 år.

En person som sitter å skrive på en datamaskin

Rett til forlengelse av arbeidsavklaringspenger

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget fått til behandling en sak om lovendring i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP). FFO er ikke fornøyd med alle forslagene, og har derfor sendt inn en merknad til Finanskomiteen.

Portrett av styreleder i FFO Eva Buschmann. Foto Lars Opstad

Uføretrygdede får 4,77 prosent – pensjonistene må vente med å få regulert inn prisveksten

– Vi hadde forventninger til at reguleringen av alderspensjonene i år kunne foretas med gjennomsnittet av både lønns- og prisveksten, sier styreleder i FFO Eva Buschmann. I stedet skyver regjeringen til 2023 med å gjennomføre reguleringen av løpende pensjoner fullt ut etter ny modell. Dermed får landets pensjonister et dårligere oppgjør enn om man hadde lagt til grunn de nye reglene ved årets trygdeoppgjør.


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.