Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

Høyere egenandeler og innstramming i ytelser

Regjeringen fortsetter å stramme inn for de med behov for helsetjenester, hjelpemidler og stønader. Mange vil merke det dersom fribeløpet for uføre settes til null, slik regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

 

Mann foran smartboard, kvinne med ryggen til

Nav får ikke funksjonshemmede ut i arbeid

De fleste funksjonshemmede som er i arbeid har skaffet seg jobb selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb, og få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede. Det viser to nye undersøkelser som FFO står bak.

 

Liten jente som blir båret i et gult sjal

Familier til barn med funksjonsnedsettelser får ikke den hjelpen de har krav på

Riksrevisjonen slår fast at familier med barn med sammensatte behov ikke får den hjelpen de trenger, at bosted er avgjørende for hjelpen som gis, og at dette er alvorlig og kritikkverdig.
- Dette har vi visst over tiår. Nå må HOD ta grep som hjelper! sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.

Bilde av forsiden på rapporten: Ung jente ved et vindu

Funksjonshemmede elever dårlig ivaretatt i videregående skole

Mangel på tilpasset opplæring, manglende spesialundervisning, fordommer og kunnskapsmangel møter elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring.


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.