Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

Barn i rullestol med ledsager

Pandemien har rammet familier med funksjonsnedsatte barn hardt

For familier som har barn med funksjonsnedsettelser, har pandemien og den påfølgende nedstengingen av ulike tjenester hatt dramatiske konsekvenser, viser ny forskning fra OsloMet. 
-Dette stemmer overens med tilbakemeldinger vi også har fått, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen. Kommunene fikk i høst en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til avlastning for familier med funksjonsnedsatte barn. Vi forventer at kommunene følger opp og kompenserer på en god måte for bortfall av tjenester for disse familiene, sier Larsen.

gruppe med ulike mennesker

Invitasjon til intervju om psykisk helse

Har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?
Er du pårørende til barn eller eldre med en funksjonsnedsettelse?
Har du lyst å bidra til økt kunnskap om psykisk helse?
Svarer du ja på spørsmålene over vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Eldre mann sitter med ryggen til på benk

Uføre alderspensjonister må sikres en god alderspensjon!

Utvalget som skal evaluere pensjonsreformen er i full gang med sitt oppdrag, og FFO er representert i rådet som skal følge utvalgets arbeid. Pensjon berører store deler av befolkningen, og mange av våre organisasjoners medlemmer er avhengig av at det offentlige sikrer dem en trygg økonomi når de blir eldre. Vi er spesielt bekymret for at personer som går fra uføretrygd til alderspensjon vil oppleve at økonomien deres blir svært stram. 

Ut av utenforskapet


Koronapandemien har forsterket allerede eksisterende forskjeller i levekår og helse. Regjeringens Perspektivmelding viser at velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover – også når vi ser bort ifra ekstrabelastninger grunnet pandemien.


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.