Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

Hender som trykker på en kalkulator. Foto: Unsplash

Det må komme mer kunnskap om økonomiske levekår

Stortinget vil be regjeringen om å vurdere de økonomiske levekårene og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie. FFO mener vurderingen bør resultere i et løft av de økonomiske levekårene.

En person som sitter å holder i en telefon. Foto: Clay Banks

Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter gjelder fortsatt

FFO og Rettighetssenteret har erfart at det er usikkerhet om ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter fortsatt gjelder.

Hender som holder i en regning og taster på en kalkulator

Bevilg 3000,- ekstra til alle uføre

I mai legger regjeringen frem revidert statsbudsjett. Der må de finne ekstra midler til alle uføre og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) på minsteytelser.  

Funksjonshemmede kvinner taper dobbelt

8. mars er en viktig markering av likestilling for alle kvinner. Med den nylig fremlagte rapporten fra Kvinnehelseutvalget bør kvinners helse stå i fokus i dag.


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.