Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

En person som sitter å skrive på en datamaskin

Rett til forlengelse av arbeidsavklaringspenger

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget fått til behandling en sak om lovendring i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP). FFO er ikke fornøyd med alle forslagene, og har derfor sendt inn en merknad til Finanskomiteen.

Portrett av styreleder i FFO Eva Buschmann. Foto Lars Opstad

Uføretrygdede får 4,77 prosent – pensjonistene må vente med å få regulert inn prisveksten

– Vi hadde forventninger til at reguleringen av alderspensjonene i år kunne foretas med gjennomsnittet av både lønns- og prisveksten, sier styreleder i FFO Eva Buschmann. I stedet skyver regjeringen til 2023 med å gjennomføre reguleringen av løpende pensjoner fullt ut etter ny modell. Dermed får landets pensjonister et dårligere oppgjør enn om man hadde lagt til grunn de nye reglene ved årets trygdeoppgjør.

Biler som står i kø. Foto: Kathy/Unsplash

Funksjonshemmede er ikke tatt med i utvalg som skal vurdere drosjenæringen

Regjeringen vil stille nye krav til drosjenæringen, men funksjonshemmede er ikke med i utvalget som skal vurdere hvilke.

Stortinget i Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2022: Hva med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år?

FFO har gått gjennom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, og har laget en oversikt med våre kommentarer.

En person i blå skjorte som sitter å skriver på papirark med en kulepenn. Foto: Scott Graham/Unsplash

Funksjonshemmedes rettigheter må inn i rett lovgivning

Vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon arbeider kontinuerlig for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bli inkorporert i norsk menneskerettslov.


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.