Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

Toppbanner Sjeldendagen 2020

Program Sjeldendagen 2019

"ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser" er tema for Sjeldendagen 2020.  I år er det skuddår, og Sjeldendagen faller på lørdag 29. februar.  Sjeldendag-konferansen blir fredag 28. februar, men det vil bli en markering i Oslo også også på lørdagen. Nedenfor finner du mer informasjon og påmeldingslenke. Arrangementsinformasjonen vil oppdateres underveis.

Arrangører:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge funksjonshemmede.


Tid:
Fredag 28. februar 2020, kl. 10.00 – 15.30
(registrering åpner 09.30)


Sted: 
Thon Hotel Opera, Oslo.
Hotellet ligger ved Flytogterminalen v/Oslo Sentralstasjon, Christian Frederiksplass 5.

Om konferansen:
Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Tema:
ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser .I Norge gjennomføres den tradisjonelle konferansen 28. februar, mens det lørdag 29. februar blir synlige markeringer av dagen. Mer informasjon fra Eurordis finner du her. 
 

Kostnad:
Konferansen er gratis.  For representanter fra brukerorganisasjoner/grupper dekkes også reisekostnaden for én person. Evt. flybilletter bestilles hos Helsereiser A/S.

Ta kontakt med Helsereiser umiddelbart etter å ha mottatt bekreftelse på deltakelse på arrangementet. Tlf. 23 00 12 60, e-post: bestilling.helsereiser@travelnet.no  

Ved manglende oppmøte uten å melde forfall vil dagpakke bli belastet deltakeren.

Vedtak om røykeforbud og bruk av parfyme i FFO:
FFOs Kongress har gjort vedtak om at «Alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie.» Dette innebærer at møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene.

Vi henstiller alle deltakerne om ikke å bruke parfyme og etterbarberingsvann under oppholdet.


Påmeldingsfrist: 7. februar 2020
Påmelding


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Åsta Tale Strand, tlf. 966 22 736       asta.tale.strand@ffo.no
Solveig Bærland, tlf. 966 22 714        solveig.berland@ffo.no

 

 

 • 22.10.2015

  Nei til sammenslåing av kommunale råd

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mottar meldinger fra våre organisasjoner og lokale ledd om at mange kommuner diskuterer sammenslåing av ulike kommunale råd.

 • 19.10.2015

  Statsbudsjettet 2016

  Knut Magne Ellingsen og Ingunn Ulfsten deltok på høring mandag 19. oktober.

 • 09.10.2015

  HOD

  Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

 • 09.10.2015

  Statsbudsjettet

  «Den samme regjeringen som for ett år siden ville spare 600 millioner kroner på å
  fjerne barnetillegget til uføretrygdede, bevilger nå 2,7 milliarder årlig til
  gifte- og samboende alderspensjonister uten å blunke, sier Knut Magne Ellingsen
  styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

 • 16.09.2015

  FARVE-konferansen 2015

  Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til konferansen "På vei mot jobb - innvandrere og arbeidsmarkedet" - 29. oktober 2015, Hotell Scandic Fornebu.

  For mer informasjon og påmelding: https://www.nav.no/422032.cms

 • 11.09.2015

  Robuste kommuner

  Litteraturhuset, 7. september: FFO utfordret politikerne i Oslo på gode tjenester og tiltak for funksjonshemmede og kronisk syke.

 • 11.09.2015

  Aktivitetshjelpemidler

  Søk om aktivitetshjelpemidler nå! Etter mye jobbing fra blant annet FFO ble endelig ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år innført 1. juli 2014. Nå er det viktig at ordningen benyttes. Les mer om ordningen her.

 • 21.08.2015

  Søker ny generalsekretær

  FFO søker en utadvendt og samlende generalsekretær med engasjement og motivasjon til å fronte FFOs arbeid for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.

 • 21.08.2015

  Knut Magne Ellingsen går inn som arbeidende styreleder

  «Knut Magne Ellingsen går inn som arbeidende styreleder og leder FFO`s administrasjon inntil ny generalsekretær er på plass»