Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

Toppbanner Sjeldendagen 2020

Program Sjeldendagen 2019

"ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser" er tema for Sjeldendagen 2020.  I år er det skuddår, og Sjeldendagen faller på lørdag 29. februar.  Sjeldendag-konferansen blir fredag 28. februar, men det vil bli en markering i Oslo også også på lørdagen. Nedenfor finner du mer informasjon og påmeldingslenke. Arrangementsinformasjonen vil oppdateres underveis.

Arrangører:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge funksjonshemmede.


Tid:
Fredag 28. februar 2020, kl. 10.00 – 15.30
(registrering åpner 09.30)


Sted: 
Thon Hotel Opera, Oslo.
Hotellet ligger ved Flytogterminalen v/Oslo Sentralstasjon, Christian Frederiksplass 5.

Om konferansen:
Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Tema:
ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser .I Norge gjennomføres den tradisjonelle konferansen 28. februar, mens det lørdag 29. februar blir synlige markeringer av dagen. Mer informasjon fra Eurordis finner du her. 
 

Kostnad:
Konferansen er gratis.  For representanter fra brukerorganisasjoner/grupper dekkes også reisekostnaden for én person. Evt. flybilletter bestilles hos Helsereiser A/S.

Ta kontakt med Helsereiser umiddelbart etter å ha mottatt bekreftelse på deltakelse på arrangementet. Tlf. 23 00 12 60, e-post: bestilling.helsereiser@travelnet.no  

Ved manglende oppmøte uten å melde forfall vil dagpakke bli belastet deltakeren.

Vedtak om røykeforbud og bruk av parfyme i FFO:
FFOs Kongress har gjort vedtak om at «Alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie.» Dette innebærer at møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene.

Vi henstiller alle deltakerne om ikke å bruke parfyme og etterbarberingsvann under oppholdet.


Påmeldingsfrist: 7. februar 2020
Påmelding


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Åsta Tale Strand, tlf. 966 22 736       asta.tale.strand@ffo.no
Solveig Bærland, tlf. 966 22 714        solveig.berland@ffo.no

 

 

 • 11.11.2014

  En skole for alle

  Tirsdag lanserte FFO sitt nye politiske notat, «En skole for alle». Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, takket FFO for å være tydelige og konkrete i anbefalingene til regjeringen.

 • 07.11.2014

  AfriNEAD2014

  Nettverket AfriNEAD samler forskere og funksjonshemmedes organisasjoner til felles innsats for å dokumentere og bedre funksjonshemmedes levekår i Afrika. I november ble den fjerde konferansen arrangert i Malawi.

 • 05.11.2014

  FFO på høring

  Etter åtte høringer skal FFO ha kunnet pekt ut hovedelementene det er uenigheter rundt. Statsbudsjettet 2015 har skapt mye usikkerhet for de som er avhengig av gode sosiale ordninger. FFO tar kampen på Stortinget i høst.

 • 31.10.2014

  KrF pressekonferanse

  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon deltok i dag på pressekonferansen der Hareide la frem KrFs alternative budsjett.

 • 29.10.2014

  Brukermedvirkere i NAV

  Nesten 50 brukermedvirkere var på plass da FFO Vestfold og FFO Telemark hadde erfaringskonferanse for brukermedvirkere i NAV sist uke

 • 13.10.2014

  Vellykket budsjettkonferanse

  Årets budsjettforslag ble offentligjort forrige uke, og i den forbindelse inviterte FFO tradisjonen tro til budsjettkonferanse.

 • 13.10.2014

  Kutt i voksenopplæringa

  Regjeringen foreslår å kutte nærmere 20 prosent i voksenopplæringen i studieforbunda. Det rammer studieforbundet Funkis hardt.

 • 10.10.2014

  Savner fokus på habilitering og rehabilitering

  FFO savner en tidfestning av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

 • 08.10.2014

  Et usosialt budsjett

  Ingen grunn til å feire etter fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2015.

 • 08.10.2014

  I vandrehallen

  FFO var til stede i vandrehallen på Stortinget i dag i forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet for 2015. Hovedsaken FFO kommenterte i dag var regjeringens forslag om å kutte i barnetillegget for uføre. - Dette vil føre til flere fattige barnefamilier, sa Liv Arum.