Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Fylkesårsmøte i FFO Rogaland 2020

Tidspunkt
04.03.2020 til 04.03.2020
Sted
FFO Rogaland, FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

Innkalling til Fylkesårsmøte i FFO Rogaland

I henhold til FFOs vedtekter § 5 kalles det herved inn til fylkesårsmøte i FFO Rogaland:

Dato:           Onsdag 4. mars 2020 kl. 17:00
Sted:           FFO Rogaland, FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende innen 4. februar til følgende mail: post.rogaland@ffo.no

Følgende saksliste foreslås:
a)              Konstituering
                 1.       Godkjenning av beslutningsdyktighet
                 2.       Godkjenning av innkalling
                 3.       Godkjenning av saksliste
                 4.       Valg av møtefunksjonærer
                            -                  møteleder
                            -                  sekretærer
                            -                  protokollunderskrivere
                            -                  tellekorps
                            -                  andre
b)              Godkjenning av FFOs årsberetning for siste kalenderår
c)              Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)              Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen
e)              Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
f)               Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og
                  godtgjørelse til FFOs tillitsvalgte
g)              Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h)               Valg av styre
                  -         Leder
                  -         Nestleder
                  -         Økonomiansvarlig
                  -         Styremedlemmer
                  -         2 varamedlemmer

                  Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år.
                  Varamedlemmer velges for 1 år.

i)                Revisor

j)               Valg av valgkomite
                   -         Leder
                   -         2 medlemmer
                   -         1 varamedlem

                   Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år.
                   Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Det er kun en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker. Stemmefordelingen finner dere her

Bestilling av tolk:
For de som trenger tolk, bestilles dette av den enkelte direkte via tolketjenesten. 

Spørsmål:
For eventuelle spørsmål ta kontakt med vår fylkessekretær/daglige leder Marianne Kolnes på følgende
mail: post.rogaland@ffo.no eller pr. telefon 51 90 62 20.


Påmelding:
Påmeldingsfrist: 18. februar 2020 til følgende:

Personalia:
Representasjon:
Hvem representerer du
 
Hvilken posisjon har du
 Hver organisasjon har ett vist antall stemmer i forhold til medlemstallet ved avstemninger. Det er kun en person pr. organisasjon som kan inneha denne retten. 
Har du stemmerett for din organisasjon?