Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Et mangfold med skylapper

FFO Rogaland har fått prosjektmidler til å videreføre vårt arbeid mot vakter og ansatte i utelivsbransjen i Rogaland. I den forbindelse trenger vi medlemsorganisasjonenes hjelp!

Vi vet at flere av dere har hørt om at funksjonshemmede og kronisk syke kan bli oppfattet som beruset eller ruset på grunn av kjennetegn og komplikasjoner av funksjonshemmingen eller sykdommen sin.

Det siste året har FFO Rogaland jobbet ut mot utelivsbransjen i Stavanger og mot Securitas/PSS, for å informere om at det finnes personer som kan virke beruset, på grunn av sin funksjonsnedsettelse eller sykdom.


Våren 2019 søkte vi Extra-Stiftelsen om midler til prosjektet «Et mangfold med skylapper. Vi fikk prosjektet innvilget. Og har nå startet planleggingen med en informasjonsfilm samt en brosjyre. Begge skal ha fokus på utfordringene flere av våre grupper har.


Vi trenger hjelp av dere til å finne gode personer som kan være med i filmen og brosjyren. Det er også viktig for oss at dere kommer med innspill til hvilke utfordringer som er spesiell for deres medlemmer.


De personene som dere foreslår, bør ha erfart å bli oppfattet som beruset av utelivsbransjen. Det er også viktig at de føler seg trygge i sin situasjon som kronisk syk eller funksjonsnedsatt, slik at det er greit at vi bruker dem i filmen og brosjyren i sosiale medier og andre steder.  Vi jobber tett sammen med proffe folk, som kan promotere budskap og lage gode filmer.


Personene som skal bidra, må signere en samtykke-erklæring slik at FFO Rogaland kan distribuere filmen og brosjyren til flest mulig.


Personer som vil stille opp i prosjektet kan meldes inn med navn, telefon og e-post til nedenstående e-post adresse.


Dersom dere kan bistå med litt enkel informasjon som kan bruke i vårt arbeid, kan denne sendes til Cathrine.lie.wathne@ffo.no

Har dere eventuelle spørsmål kan disse rettes til følgende: 51 90 63 40 – Cathrine Lie Wathne.