Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
Kontor i Steinkjer: 74 16 99 35, Mobil 414 98 115

FFO Trøndelag

Hvordan har vi møtt utfordringene koronasituasjonen har gitt oss?

Perspektiv fra brukerside og etatside.

Konferansen er et samarbeid mellom

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag
  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Trøndelag fylkeskommune v/ Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Helse Nord-Trøndelag HF
  • NAV Trøndelag  

Link til sendingen på YouTube finner du her

17.09 - 17.09.2020

Digital konferanse/livestream

Påmelding
Bruker og etat møtes 2020

17.09 - 17.09.2020, Digital konferanse/livestream

FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

FFO Trøndelag arrangerte i samarbeid med likestillingssentret KUN Regionalt seminar om CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 10. mars i Trondheim.

 

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet. Det er relativt lite fokus og kunnskap om konvensjonen i Norge.

Likestillingssenteret KUN, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag og fire råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag har i et pilotprosjekt utviklet en veileder om CRPD for kommunale råd. Veilederen skal være et verktøy for alle som har et ansvar for CRPD.

Prosjektet var finansiert av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet.

CRPD-veileder kan lastes opp her

 

Innlegg fra seminaret finner du her;

Live Kroknes Berg, FFOs Rettighetssenter 

Linn Bylund, KUN

Samling KUN