Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid, Trondheim:

Mandag og onsdag kl 1000-1400 (kjernetid)

Kontortid, Steinkjer:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Kontor i Trondheim:

Kvinne-Barn-senteret, St. Olavs Hospital

Olav Kyrresgt. 11

7030 Trondheim

---

Kontor i Steinkjer:

Sjøfartsgata 3
7714 Steinkjer

Telefon:
Kontor i Trondheim: 72 57 47 46 Kontor i Steinkjer: 74 16 99 35

Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne - hvordan kan vi lykkes sammen?

Tidspunkt
18.03.2020 til 18.03.2020
Sted
Quality Airport Hotel, Værnes, Stjørdal

Se programmet her

Konferansen er gratis for våre brukerrepresentanter og -organisasjoner, øvrige vil bli belastet en deltakeravgift på kr. 700,-

Ved manglende oppmøte, uten å ha meldt forfall, vil deltakeravgiften bli belastet deltakeren.

Bindende påmelding innen 18. februar.