Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 8768 Youngstorget
0028 Oslo

Besøksadresse:

Storgata 33 A
6. etasje
0028 Oslo

Telefon:
22 79 90 00
Telefax:
22 22 50 37
E-post:
Hjemmeside:

LHL ble stiftet som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). Organisasjonen tok etter hvert også opp arbeid for andre lungesyke og hjertesyke, og skiftet navn i 1961.

Funksjonshemning

Hjertesykdommer kan deles inn i to hovedgrupper: De medfødte og de som utvikler seg senere i livet, der både arv og miljø er viktige årsaksfaktorer (angina pectoris, hjerteinfarkt, klaffefeil og rytmeforstyrrelser).

Lungesykdommene omfatter kroniske sykdommer som kols og astma. I tillegg kommer tuberkulose og senfølger av tuberkulose, samt yrkesbetingede sykdommer.

Hjerte- og lungesykdommer er skjulte funksjonshemninger og ofte kroniske lidelser.

LHL kjemper for å bedre hjerte- og lungesykes behandlingstilbud. Retten til behandling og bedret livskvalitet for pasientene er LHLs viktigste krav.

Organisasjonen

LHL er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Foreningens formål er å ivareta hjerte- og lungesykes interesser. 

En viktig oppgave for LHL er å arbeide for samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede