Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Dysmeliforening

Kontaktinformasjon

Postadresse:

c/o Kjersti Grøtting 
Lindebergveien 57 C
1069 Oslo

Besøksadresse:

c/o Kjersti Grøtting 
Lindebergveien 57 C
1069 Oslo

Telefon:
934 03 132
E-post:
Hjemmeside:

Norsk Dysmeliforening ble dannet i 1965 av foreldre til barn med dysmeli. Foreningen har etablert et kontaktpersonnett (likemenn) som gir orientering og støtte til andre familier. 

Funksjonshemning

Dysmeli er betegnelsen på medfødte misdannelser eller mangler på armer og/eller ben. Graden av funksjonshemming varierer sterkt og er avhengig av hvor omfattende den fysiske skaden er.

I de fleste tilfeller vet vi lite om årsaken til dysmeli. Det finnes f.eks eneggede tvillinger der bare den ene har dysmeli. I noen tilfeller kan det skyldes medikamentbruk eller virusinfeksjoner. Man regner med at det årlig fødes ca 20 barn med dysmeli i Norge.

Organisasjonen

Foreningen arrangerer hvert år en sommersamling der det deltar opptil 2-300 personer fra hele landet. 

Foreningen arbeider for å spre kunnskap om dysmeli, og styrke den medisinske og ortopediske kompetansen innen helsevesenet. Foreningen samarbeider aktivt med dysmeliforeningene i Sverige og Danmark.