Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 29.11.2017

  Strategi for fremtidens FFO er vedtatt

  Lørdag vedtok Kongressen en 5-årig strategi som skal være ledetråd for hva det skal jobbes særskilt med i FFO i kommende årene, og hvilke områder det skal satses på.

 • 28.11.2017

  Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

  - Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes med økt status, ressurser og kompetanse, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen til Kongressen, da hun introduserte FFO sin nye rapport om opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering.

 • 27.11.2017

  Kunnskapsministeren gjestet Kongressen

  - Det er et svik å ikke forvente. Alle har utviklingsmuligheter, sa kunnskapsministeren under sitt innlegg om inkluderende skole til FFO sin Kongress.

 • 27.11.2017

  Eva Buschmann ny leder i FFO

  Buschmann ble med nytt styre enstemmig valgt under FFO sin Kongress i helgen. – Vi skal jobbe med å utvikle og styrke FFO som interessepolitisk talerør for funksjonshemmede i Norge, sa ny styreleder.

 • 24.11.2017

  Nå blir det strategi for små og sjeldne

  FFOs smågruppeforum er fredag kveld samlet for å diskutere flere viktige saker som angår personer med sjeldne diagnoser. Blant annet ny nasjonal strategi. 

 • 23.11.2017

  Budsjettforhandlingene er i havn

  Det var mange seire å spore for funksjonshemmede og kronisk syke i budsjettforliket! Pleiepengeordningen blir utvidet noe, og tannhelseordningen for funksjonshemmede ble styrket. 

 • 13.11.2017

  Rettshjelploven må utvides

  Vi har et godt rettshjelpsystem i Norge i dag, men rettshjelploven må utvides til å omfatte flere lover og flere mennesker. Les mer om hva vi spilte inn til Justiskomiteen om statsbudsjettet. 

 • 13.11.2017

  Hvordan skape gode skole- og utdanningsløp?

  Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? 

 • 09.11.2017

  Erna Solberg innleder Kongressen

  Skal du på FFOs Kongress om noen uker? Se hva du har å glede deg til!

 • 08.11.2017

  Kort oppsummert: Partienes alternative statsbudsjetter

  Vi gjennomgår de alternative statsbudsjettene med spesielt fokus på saker som angår funksjonshemmede og kronisk syke. Først ut er KrF og Venstre.