Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 08.10.2018

  Nye uføre vil falle utenfor ordningen

  Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for uføre som mottok bostøtte før uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015, gjøres varig. Uføre som fikk bostøtte etter 2015 faller utenfor ordningen.

 • 07.10.2018

  En ekskluderende velferdssatsing

  Vi berømmer regjeringen for å tilrettelegge for å få flere i arbeid. Likevel finner vi liten grunn til fest i forslaget til statsbudsjett for 2019. Funksjonshemmede og kronisk syke har blitt usynlige.

 • 29.08.2018

  Politikere og forskning støtter FFOs standpunkt

  Forslagene om å fjerne retten til spesialundervisning engasjerer! Flere politikere har tatt standpunkt mot regjeringens endringsforslag og over 9000 mennesker viser sin støtte til FFOs kampanje La Stå.

 • 20.08.2018

  Skolestart! Barns rettigheter i grunnskolen

  I disse dager begynner mange barn på sitt aller første skoleår. Vet du som er forelder til en barn med funksjonshemming hvilke rettigheter barnet ditt har? 

 • 13.08.2018

  Gode læringsmuligheter for ALLE barn

  Ikke fjern retten til spesialundervisning!

 • 03.08.2018

  FFO søker kommunikasjonsansvarlig

  FFO søker en engasjert og dyktig kommunikasjonsansvarlig som skal bidra til at vårt arbeid og vårt interessefelt er synlig, tydelig og oppleves som relevant.

 • 09.07.2018

  FFO på Arendalsuka

  FFO deltar på Arendalsuka både med stand og arrangement.

 • 27.06.2018

  FFO leverte innspill til ny helse- og sykehusplan

  Vi må sørge for at kronikere får bedre oppfølging i spesialisthelsetjenesten og at ventetidene for denne gruppen blir kortere.

 • 22.06.2018

  Ny rapport: erfaringer med BPA

  - Min kommune sier at det ikke er noe menneskerett å reise på ferie.
  Dette er en av flere erfaringer som kommer frem i FFOs BPA-rapport, basert på innspill samlet inn på vårt erfaringsseminar med brukerorganisasjoner, og statistikk fra FFOs rettighetssenter.

 • 22.06.2018

  FFO søker kommunikasjons- og kampanjerådgiver

  FFO søker ny medarbeider i skjæringspunktet mellom politikk og kommunikasjon. Den som ansettes skal ha en særskilt rolle/ansvar for FFOs kampanjer og andre oppgaver knyttet til kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen.