Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Kan bli ledende i likestillingsarbeidet

Kan bli ledende i likestillingsarbeidet

Funksjonshemmedes rettigheter

Arbeidet med handlingsplanen for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en gyllen anledning for Norge til å bli ledende på dette feltet, sier Berit Larsen, interessepolitisk leder i FFO. 

Likestilling mellom kjønn er en viktig modell for arbeidet med likestilling, der Norge har gått foran og blitt lagt merke til. Norges erfaringer på dette området, og på andre diskrimineringsfelt, må legge grunnlaget for handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser; En politikk som stimulerer, men også som sanksjonerer ved brudd på regelverk, sier Larsen.

Strategi for likestilling har samme tidsperspektiv som FNs bærekraftsmål, med prinsippet «leave no-one behind». Norge har nå en mulighet til å bli ledende i likestillingsarbeidet for mennesker med funksjonsnedsettelse som en minoritet, der det er langt igjen, både i holdninger i befolkningen, regelverk og praksis.

Onsdag 15. mai presenterte FFO, sammen med Unge funksjonshemmede og SAFO, sine første innspill til regjeringens arbeid med handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser.  

- Paradigmeskiftet, fra å se på personer med funksjonsnedsettelse som tjenestemottakere til likestilte borgere, er ikke realisert i praksis i Norge. Med bærekraftsmålene, CRPD og likestillings- og diskrimineringsregelverket har vi et godt grunnlag. Handlingsplanen må ha som mål å realisere paradigmeskiftet, sier Larsen. 

Her kan du lese innspillene.