Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Forskningsprosjekt om å ha dårlig råd

Forskningsprosjekt om å ha dårlig råd

En ny og en slitt sko

Har du dårlig råd, og har du hatt det en stund? Eller har du tidligere levd med dårlig råd? Da vil gjerne forskningsgruppen bak prosjektet «EUROSHIP» snakke med deg. De ønsker å høre om dine livserfaringer knyttet til familie, utdanning, arbeid, bolig, fritid, og erfaringer med sosiale tjenester og offentlige myndigheter.  

FFO er med i referansegruppa til forskningsprosjektet «EUROSHIP», som gjennomføres ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet. De ønsker å komme i kontakt med unge voksne, voksne i arbeidsfør alder og eldre mennesker som har erfaring med å leve med økonomiske vanskeligheter. 

-Det er viktig for oss som representerer funksjonshemmede og kronisk syke at noen av personene som intervjues har denne erfaringsbakgrunnen, i tillegg til erfaringer med å leve med dårlig råd, sier Grete Crowo som deltar i referansegruppa til forskningsprosjektet på vegne av FFO.

Tilsvarende intervjuer gjennomføres i seks andre europeiske land. Kunnskapen vil brukes til å gi anbefalinger om hvordan alle kan sikres muligheter til fullverdig deltakelse i samfunnet. Anbefalingene skal formidles til politikere og embetsverk på nasjonalt og europeiske nivå.  

 

Kontaktinfo:

Har du anledning til å være med, ta kontakt med forskningsgruppa på telefon eller SMS, tlf. 938 91 076 , evt. på e-post: euroship@oslomet.no.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Pernille Stornæss Skotte, medarbeider i EUROSHIP-prosjektet; pernsk@oslomet.no, evt. tlf.  67 23 81 53.