Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Har du erfaring med NAV.no?

Har du erfaring med NAV.no?

Eller med andre offentlig nettsteder? Da vil vi gjerne ha din hjelp med å svare på denne undersøkelsen.  Dine svar vil være nyttige inn i forskningsprosjektet “Tilgjengelige tilbakemeldinger”, som skal bidra til at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

«Tilgjengelige tilbakemeldinger», også kalt TiTi, drives av Norsk Regnesentral. FFO er samarbeidspartner i prosjektet. Vi engasjerer oss i dette arbeidet fordi det er svært nødvendig at det kommer nettløsninger som er mer tilgjengelig for alle. Dette prosjektet skal utvikle en viktig tilbakemeldingsfunksjon for brukerne av nettsted. Det skal gi brukerne muligheten til å rapportere inn tilgjengelighetsfeil og gjøre det mulig å etterlyse informasjon i tilgjengelige formater. Et slikt krav om tilbakemeldingfunksjon vil bli innført i norsk lov som en del av EUs nye webdirektiv (WAD) i 2021. Direktivet skal gjøre nettløsninger mer tilgjengelig for alle, ved at nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle skjerpede krav til universell utforming.

Takk for at du hjelper til slik at flere brukere kan bli hørt!

Til undersøkelsen