Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Invitasjon til intervju om psykisk helse

Invitasjon til intervju om psykisk helse

gruppe med ulike mennesker

Har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?
Er du pårørende til barn eller eldre med en funksjonsnedsettelse?
Har du lyst å bidra til økt kunnskap om psykisk helse?
Svarer du ja på spørsmålene over vil vi gjerne ha kontakt med deg!

FFO inviterer personer med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser til anonymt intervju om sammenhengen mellom somatisk sykdom og psykisk helse.  


Prosjekt om sammenhengen mellom somatisk sykdom og psykisk helse

FFO har fått midler fra Helsedirektoratet til prosjekt om psykisk helse i 2021. Prosjektet skal bidra til at kronisk syke og funksjonshemmede skal få helhetlig oppfølging av sammenhenger mellom psykisk eller somatisk helse. I dag er tjenestene delt mellom psykisk helse og somatikk, og mange opplever at fokuset settes kun på det medisinske. Men somatisk sykdom kan medføre tanker og bekymringer som man ikke får hjelp til å bearbeide.

 

Vi vil lære av dine erfaringer

Vi vil gjerne lære av dine erfaringer og behov når det gjelder psykiske helseplager som følge av somatisk sykdom, eller forverring av somatiske plager som følge av psykiske utfordringer. For eksempel vet vi at det siste året med pandemi har vært utfordrende for mange og at en hverdag med isolasjon og frykt har påvirket helsa både psykisk og fysisk.

Vi er interessert i å høre dine erfaringer med å be om hjelp for eventuelle psykiske plager som følger med din funksjonsnedsettelse. Hvordan opplever du å snakke om psykisk helse? Hvordan ønsker du informasjon om hva som gir god psykisk helse? Hva kan FFO og medlemsorganisasjonene våre gjøre for å synliggjøre denne tematikken?


Praktisk om intervjuet

Intervjuet vil foregå som en samtale mellom deg og prosjektleder, Anette Remme, der vi snakker om ulike temaer knyttet til hvordan det er å leve med somatisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, og erfaringer med psykisk helse tilknyttet det.

Vi er interessert i alt fra personlige opplevelser til dine generelle refleksjoner rundt temaet. Intervjuet vil ta rundt en time og all informasjon som kommer frem blir anonymisert.

Hvis du kunne tenke deg å dele dine erfaringer gjennom et intervju vil vi gjerne ha kontakt med deg. Påmelding sendes til Anette Remme. 

Påmeldingsfrist 31. mai 2021.

Vi setter pris på om du videreformidler denne invitasjonen til andre du tenker kan være interessert!