Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Revidert nasjonalbudsjett: En marsjordre til kommunene

Revidert nasjonalbudsjett: En marsjordre til kommunene

foto av Stortinget

- Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett har en tydelig ambisjon om å motvirke ettervirkningene av pandemien. Norske kommuner får med dette en klar marsjorde. Aldri har det vært viktigere at kommunene følger opp med aktive tiltak, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO. FFO er fornøyd med at frivillig sektor sin innsats er sett, og at de styrkes i sitt arbeid også fremover. 

 

FFO har gått gjennom regjeringens forslag til revidert statsbudsjett, og har laget en kortfattet oversikt over det som angår personer med funksjonsnedsettelse:


Som en del av den målrettede innsatsen mot utsatte grupper, er det foreslått 78 mill. kroner til tiltak for å redusere de negative konsekvensene av pandemien for personer med funksjonsnedsettelse og deres familier:

 • 28 mill. kroner til barnehabilitering (innebærer fysioterapi, opptrening, spesialpedagogikk 

 • 15 millioner kroner til styrking av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten 

 • 10 millioner kroner styrket satsing på velferdsteknologi blant barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser 

 • 10 millioner kroner til tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

 • 15 millioner kroner til tilskudd for bedre levekår og livskvalitet til personer med funksjonsnedsettelser - midlene skal primært nyttes til å legge til rette for barn og unges deltakelse i kultur og frivillighet. 

 

Videre foreslår regjeringen

 • 7 mill til læring og mestring 
 • 15 mill kr til helsefrivilligheten via stiftelsen DAM
 • 10 mill til funksjonshemmedes organisasjoner  
 • 10 mill til opplæring i hjelpetelefon innen psykisk helse 
 • 15 mill til aktivitetstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse – utstyr mm (ny ordning).  
 • 20 mill ekstra til aktivitetshjelpemidler 
 • 300 mill til tiltakspakke for psykisk helse (for å følge opp forslag fra ekspertgruppen ledet av psykolog Peder Kjøs, og dens 31 forslag til tiltak). 
 • 20 mill til VTA (varig tilrettelagt arbeid)
 • 100 mill til oppfølging av vedtak om å kunne ta utdanning samtidig med at man mottar dagpenger 
 • Rett til forlenget AAP pga covidpandemien til 30 september 2021
 • Regjeringen foreslår å utvide tilskuddet for å hjelpe elever med å ta igjen tapt progresjon med 296 mill. kroner for høsten 2021 (generelle tiltak, blant annet flere lærere i klassen og leksehjelp). 
 • Ny tiltakspakke på kr. 260 millioner kroner for å avhjelpe konsekvensene av pandemien for sårbare grupper. Tiltakene er rettet mot vold og overgrep, mot støtte til familier, foreldre og barnevernet, og mot personer med funksjonsnedsettelser. Tiltakene kommer på toppen av tiltakene regjeringen fremmet i Prop. 79 S (2020–2021) på til sammen 450 mill. kroner til sårbare grupper.

 

Mer i statsbudsjettet til høsten

Regjeringen vil gi en samlet fremstilling av arbeidet for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge i Prop. 1 S for 2022 fra Barne- og familiedepartementet, og vil i den forbindelse vurdere behov for videre tiltak og ytterligere midler i statsbudsjettet for 2022. 

 

Les mer om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsett her.