Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Ber om beskyttelse av funksjonshemmede i Ukraina

Ber om beskyttelse av funksjonshemmede i Ukraina

To mennesker som står på et jordet. Hvor den ene holder en paraply over hodet på den andre, for å beskytte den mot regnet.

Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og blir uforholdsmessig berørt av konflikt. I katastrofer er dødeligheten for funksjonshemmede to til fire ganger høyere enn for personer uten funksjonsnedsettelser.

Den europeiske paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner, EDF, har nå sendt et opprop til samtlige europeiske stater, humanitære institusjoner samt både Russiske og Ukrainske myndigheter. Funksjonshemmede-bevegelsen i Norge slutter seg nå til oppropet fra EDF om å beskytte funksjonshemmede og bidra til deres sikkerhet i den pågående krigen i Ukraina.

 

I brevet som er sendt til norske myndigheter og norske humanitære aktører trekkes det fram følgende fra oppfordringene til EDF:

  • Personer med funksjonsnedsettelser må på lik linje med andre sivile bli beskyttet mot vold, misbruk og dårlig behandling
  • Ha full tilgang til humanitær hjelp
  • Ha full tilgang til grunnleggende tjenester som vann og hygiene, utdanning, helsevesen, transport og informasjon
  • Forsikre at veiledning er tilgjengelig og blir forstått av alle

 

Beskyttelse og deltakelse

EDF understreker at det må rettes en spesiell oppmerksomhet til de som er mest utsatt. Dette inkluderer kvinner, barn og personer med intellektuelle funksjonshemninger, psykososiale funksjonshemninger, døve, blinde og personer med støttebehov. I tråd med CRPD artikkel 4.3 oppfordres det også til at personer med funksjonsnedsettelser får medvirke i avgjørelser på alle nivåer av konflikten, samt pågående humanitære aksjoner.