Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / FFO-paraplyen vokser videre

FFO-paraplyen vokser videre

Fra venstre: Lilly Ann Elvestad, Gry Lunde, Annette Drangsholt og Sverre Fuglerud. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad

Denne helgen inviterte vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til representantskapsmøte, i Asker. Det ble gode innlegg, samtaler, og ikke minst kan vi nå smykke oss med to nye medlemsorganisasjoner.

FFO ønsker derfor velkommen til våre nye medlemsorganisasjoner: Landsforeningen for vestibulære sykdommer og Bekhterevs Norge! Til tross for to nye medlemsorganisasjoner står fortsatt medlemsantallet på 87. Dette er fordi Norsk forening for svaksynte har gått ut, og Afasiforbundet har slått seg sammen med LHL.


Landsforeningen for vestibulære sykdommer ble stiftet i 2014. Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i øret, som blant annet kan gi svimmelhet, ustøhet og synsforstyrrelser. En av de mest kjente tilstandene innenfor dette er krystallsyke.


Bekhterevs Norge ble stiftet i 1986.  Bekhterevs sykdom rammer hovedsakelig bekkenet, ryggen, kroppens store ledd og senefester. Sykdommen omtales i dag også som aksial spondyloartritt og forkortes gjerne AS eller axSpA.


Styrke gjennom samarbeid

Felles for våre nye medlemsorganisasjoner er at de ønsker samarbeid, og nettopp dette gjorde også styreleder i FFO Eva Buschmann et poeng ut av i sin åpningstale - vi trenger å spille på lag. Videre ble det reflektert over stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemning, statsbudsjettet og status for CRPD – FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Avslutningsvis fortalte Buschmann at hun så fram til en dag med gode diskusjoner, paneler og samtaler.

 

Styreleder i FFO Eva Buschmann

Styreleder i FFO, Eva Buschmann, holdt åpningstalen under årets representantskapsmøte. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad.

 

Neste opp på talerstolen var politisk analytiker, Aslak Bonde. Han ønsket å gi sitt blikk på dagens situasjon, med krig og strømkrise, og hva dette kan ha å si for våre grupper. Blant annet mente han at det blir trangere handlingsrom i budsjettene fordi befolkningen blir stadig eldre, som igjen gir store pensjonskostnader. Bonde var ikke optimistisk for en innføring av CRPD i menneskerettighetsloven, men mente vi kunne få mer gjennomslag ved å bedre appellere til følelsene til folk.
 
– Det er ikke de kjølige argumentene som vinner i samfunnsdebatten, og her ligger det handlingsrom for våre grupper, fortalte Bonde.

 

Politisk kommentator Aslak Bonde.

Politisk kommentator Aslak Bonde holdt et innlegg om en verden i endring, og hvordan dette påvirker våre grupper. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad.

 

Fremtidens FFO

I tråd med hva Aslak Bonde snakket om ønsket vi å også høre fra noen av våre medlemsorganisasjoner. Hvordan ser framtiden ut og hva bekymrer dem? Organisasjonene vi hørte fra var Norges Blindeforbund, Autismeforeningen, ADHD Norge, Unge Funksjonshemmede og Norsk Revmatikerforbund. Mange var bekymret for utenforskap for deres grupper, problematiske holdninger, ikke få nok frivillige og hvordan man skal engasjere de unge. Felles for de alle var bekymringen om dårlig kompetanse i ulike sektorer. Derfor så de også på framtiden som en mulighet for å opplyse og engasjere samfunnet.

 

Annette Drangsholt

Leder i Autismeforeningen Annette Drangsholt fortalte at hun blant annet var beskymret for de problematiske holdningene mennesker med funksjonsnedsettelser møter på i samfunnet. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad.

 


FFO er i gang med ny strategi og vi har en valgkamp som nærmer seg. Generalsekretær, Lilly Ann Elvestad, inviterte til en samtale om disse temaene sammen med Sverre Fuglerud fra Norsk Blindeforbund, Annette Drangsholt fra Autismeforeningen, Gry Lunde fra ADHD Norge, Nikolai Raabye Haugen fra Unge Funksjonshemmede og Ann Kristin Bakke fra Norsk Revmatikerforbund. Til kommende kommunevalg var det enighet om at geografiske ulikheter, samhandling og tilpassede tjenester er felles utfordringer for organisasjonene. Vi ønsker å synligjøre disse behovene, og det kan gjøres sammen. Et av forslagene var blant annet å se på en felles utfordring som kan vinkles lokalt.

Panelsamtale under årets representantskapsmøte 2022

Under årets representanskapsmøte inviterte vi til panelsamtale om ny strategi og det kommende kommunevalget.
Fra venstre: Lilly Ann Elvestad, Gry Lunde, Sverre Fuglerud, Ann Kristin Bakke og Nikolai Raabye Haugen. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad.

 

Organisasjonene hadde klare forventinger til hva FFO burde fokusere på framover, også med tanke på ny strategi. Dette innebar blant annet å fokusere på å øke kunnskap, ha et tverrfaglig samarbeid med organisasjonene, politisk jobbe for å være aktiv i kommunale råd og fokusere på psykisk helse.  
Mot slutten av dagen ble det snakket videre om den nye strategien, som ble godt tatt imot av våre medlemsorganisasjoner.