Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / FN-dagen for funksjonshemmede

FN-dagen for funksjonshemmede

En gruppe mennesker siter i en sal med en ordstyrer.

I forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember var vi med på en rekke markeringer. En av markeringene vi stilte opp på var et fellesseminar, i regi av KS og Frivillighet Norge.

Vår interessepolitiske leder, Berit Larsen, holdt det første innlegget i forbindelse med markeringen. Hun løftet fram bærekraft og likestilling sett fra våre gruppers perspektiver. For å få et mer bærekraftig samfunn må alle  få mulighet til å delta og bidra. Universell utforming er en måte å oppnå det på.


– Likestilling handler om like muligheter. Her er vi ikke i dag. 100.000 står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn, og dette er ikke en god ressursbruk. Arbeidsgivere må tørre å ansette funksjonshemmede. Ofte blir de positivt overrasket, og ansetter flere.


Larsen fortsetter: 
– Universelt utformede skoler og undervisning er med på å skape et mer bærekraftig samfunn.  Gjennom å inkludere elever med funksjonsnedsettelse i skolen gir vi dem mulighet til å komme i jobb og bidra med sine ressurser videre i livet, sier Larsen.


CRPD inn i menneskerettsloven

På en markering av FN-dagen for funksjonshemmede er det på sin plass å snakke om FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
– Det er i disse dager blitt oppnevnt en ekspertgruppe som skal se på CRPD som blir spennende å følge med på. Vi i FFO ønske at CRPD skal inn i menneskerettsloven, avslutter Larsen.

Berit Therese Larsen. Foto: Kine Larsen

Interessepolitisk leder i FFO, Berit Larsen. Foto: Kine Larsen


Direkte veiledning

Neste tema for seminaret handlet om barrierefri fritid, og hvordan Frivillighet Norge legger til rette for at flere skal kunne delta som frivillig. Rådgiver fra Unge Funksjonshemmede, Hanne Johnsrud Fjellheim, presenterte inkluderingsmerket - en sertifiseringsordning for organisasjoner som ønsker å bli litt bedre på å tilrettelegge.


– Vi ser etter muligheter for å gi god informasjon til organisasjoner og aktivitetstilbydere, og vi håper at veilederen vil treffe så mange som mulig. Sertifiseringsordningen og veilederen er et resultat av at aktivitetstilbydere ønsket å nå ut til barn og unge med funksjonsnedsettelser, de etterlyste direkte veiledning, forklarer Fjellheim.

Les mer om inkluderingsmerket og last ned veilederen her.

 

Frivilligheten – tilgjengelig for alle

– Halve Norge vet at 2022 er frivillighetens år og vi anslår at det har foregått rundt 2000 ulike arrangementer for å markere dette. 
Det kunne prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Brigitte Brekke, stolt fortelle under sin innledning. Målet med prosjektet var blant annet å øke tilgjengeligheten slik at alle som ønsker å delta frivillig skal få til det, og ikke minst vise fram frivilligheten i ulike sektorer.

Aria Rødseth

Arrangementsfaglig rådgiver i Norske kulturarrangører Aria Rødseth. Foto: Kine Larsen.

 

I år har vi også vært med på feiringen av Frivillighetens år 2022 med prosjektet: Frivilligheten – tilgjengelig for alle (også for personer med nedsatt funksjonsevne). Kampanjefilmen og bakgrunnen for prosjektet ble presentert av Aria Rødseth fra Norske Kulturarrangører, som vi har samarbeidet med.  
 
Se filmen Frivilligheten – tilgjengelig for alle.

 

Bruk rådene 

Mot slutten av dagen var det klart for panelsamtale, ledet av Tom Tvedt fra Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Samtalen dreide seg om hvordan organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner jobber for at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter som de selv ønsker. Fra FFO stilte seniorrådgiver Cato Lie. Han kunne fortelle at FFO som organisasjon jobber med kartlegging av blant annet assistansebehov og tilgjengelighet, som er med på å gi et bilde på hvordan samfunnet ser ut i dag. Lie fikk avslutte panelsamtalen og minnet forsamlingen om at kommuner og fylkeskommuner bør bruke den kompetansen  og kunnskapen som råd for personer med nedsattfunksjonsevne har.

Fra venstre: Lene Conradi, Anders Tangen, Cato Lie, John Arve Eide, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Even Tømte, Hanne Johnsrud Fjellheim, Salman Chaudhry og Tom Tvedt. Foto: Kine Larsen.

 

Heldigital markering

Vår heldigitale markering bestod av lansering av første episode i vår webinar-serie “På rett vei”. Dette er en webinarserie om CRPD og sett i ulike kontekster. 

Se første episode: BPA-ordningen.