Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Funksjonshemmede er ikke tatt med i utvalg som skal vurdere drosjenæringen

Funksjonshemmede er ikke tatt med i utvalg som skal vurdere drosjenæringen

Biler som står i kø. Foto: Kathy/Unsplash

Regjeringen vil stille nye krav til drosjenæringen, men funksjonshemmede er ikke med i utvalget som skal vurdere hvilke.

I en pressemelding står det at: «Utvalget skal vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, og for grupper som er særlig avhengig av drosje.» 
 
FFO er selvsagt glade for at regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på utfordringene i drosjemarkedet. Våre grupper er ofte helt avhengig av gode drosjetilbud for å kunne delta i samfunnet. Derfor er vi både forundret og skuffet over at funksjonshemmede ikke er representert i utvalget.

Ikke optimalt

Alle må ha et likeverdig og tilfredsstillende transporttilbud for å kunne leve et godt og aktivt liv. Vi er på mange måter storforbrukere av drosjetjenester og må derfor kunne forvente trygge, gode og tilgjengelige drosjer. 
  
Dagens drosjenæring gir ikke et optimalt tilbud. Personer med nedsatt syn opplever økende problemer med at drosjer avviser førerhunder. Andre møter drosjer som ikke kan kjøre helt fram til restauranter, offentlige kontorer og butikker på grunn av avstengte områder for annen trafikk enn varelevering. Dette hindrer personer fra å bli fulgt til døren etter endt tur.

I mange områder er det for få biler som kan transportere rullestoler. Norge har et spredt geografisk bosetningsmønster. Drosjetilbudet må være godt over hele landet og for hele befolkningen. Særlig de som trenger det aller mest. 
  
Vi ber derfor om at interesseorganisasjonene blir representert i utvalget.