Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / På rett vei!

På rett vei!

Tekst på en kremhvit bakgrunn. Teksten er: På rett vei. En webinarserie om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Gjennom tre innholdsrike webinarer ønsker vi å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

FFO, sammen med mange andre organisasjoner, vil at CRPD skal inn i norsk menneskerettslov. Med disse webinarene vil vi undersøke hva dette kan bety for å få styrket vern og rettigheter til mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom.

Spillelisten hvor webinarserien På rett vei ligger, finner du ved å klikke på denne linken.


Deltakelse og inkludering


Første episode handler om BPA-ordningen og retten til deltakelse, inkludering og like muligheter. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. BPA- utvalget la frem sin rapport desember 2021. Hva forteller rapporten og hva skal til for å sikre alle som har behov for BPA faktisk også får det? Dette er bare noen av spørsmålene som blir adressert i webinaret. Vi får også høre erfaringer fra Martin og Lykke som har BPA. Det blir en spennende panelsamtale med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torbjørn Vereide og Ingrid Thunem, styreleder i Unge Funksjonshemmede. Mellom de ulike segmentene vises det en opptreden gjort av dansere fra X-Ray ungdomskulturhus.


Mer i vente

Webinarserien “På rett vei” består av totalt tre webinarer som fortløpende blir publisert på vår Youtube-kanal. Hvert webinar har sitt eget tema, og som nevnt handler det første om BPA-ordningen. Videre vil det handle om habilitering, og ulikheter i helse og omsorgstjenester. Vi vil takke alle som har bidratt i denne webinarserien og Agenda Rådgivning. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).