Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Riksrevisjonen med forvaltningsrevisjon på rehabilitering

Riksrevisjonen med forvaltningsrevisjon på rehabilitering

En person som holder hånden sin på en annen persons arm. Illustrasjon på rehabilitering.

FFO har nylig fått vite at Riksrevisjonen har besluttet å starte en forvaltningsrevisjon på rehabilitering. Rapporten skal etter planen bli overlevert til Stortinget høsten 2023.

For FFO er rehabilitering et svært viktig område og vi har lenge påpekt et behov for en vesentlig styrking av feltet, inkludert en nasjonal plan. Det er derfor gode nyheter for oss at Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon.

 

En viktig oppfølgning

Riksrevisjonen er en offentlig institusjon som på oppdrag fra Stortinget skal revidere den statlige forvaltningens regnskaper og oppgaveløsning. I forhold til rehabilitering innebærer det blant annet en systematisk undersøkelse av hvordan vedtak og forutsetninger fra Stortinget er blitt fulgt opp.

 

Store behov og utfordringer

Gjennom forundersøkelser har Riksrevisjonen fått dannet seg et bilde av rehabliteringssituasjonen, og hvor nødvendig det er med en forvaltningsrevisjon.

 

– Dette er godt nytt, sier FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad. Alt for lenge har vi etterlyst en reell og samlet satsing. Alt for lenge har lite skjedd. Det er vårt håp om at en slik revisjon kan synliggjøre behovene og bidra til at behov og mangler følges opp med reell politisk prioritering og satsing.

 

Elvestad er én av talspersonene for 21 aktører fra bruker- og fagorganisasjoner, fagmiljøer og rehabiliteringsinstitusjoner som krever en rehabiliteringsreform. FFO, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og LHL Hjerneslag er blant de som har bidratt med innspill til Riksrevisjonens forundersøkelser.