Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Ventetiden er endelig over

Ventetiden er endelig over

På fredag ble stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming lagt frem av likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Dette har vi ventet lenge på. Den omfattende diskrimineringen av utviklingshemmede må ta slutt. Det har allerede gått seks år siden Rettighetsutvalget var nådeløs i sine konklusjoner, og både dem og vi har vært konkrete på hvilke tiltak som må til, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

 

Rettighetsutvalget gjorde i 2016 en grundig gjennomgang av rettighetene og levekårene til utviklingshemmede, med utgangspunkt i FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Resultatet var sjokkerende lesing, og konklusjonen til utvalget var nådeløs: Utviklingshemmede i Norge utsettes for omfattende diskriminering og overgrep, og får ikke oppfylt sine mest grunnleggende rettigheter.

 

– Nå skal vi lese innholdet i meldingen nøye, og følge stortingsprosessen tett. Samfunnet må innrettes slik at alle, uansett fysiske og psykiske forutsetninger, får lik tilgang til rettigheter som danner grunnlaget for et verdig liv. Da må vi se handling på alle felt fra skole til rettshjelptiltak, sier Elvestad.


 
– Utviklingshemmede diskrimineres i sektor etter sektor – i skole og utdanning, i helsevesenet, på arbeidsmarkedet, på fritiden, i retten til et eget hjem og i retten til å ta egne valg for sine liv.

FFO har gitt innspill til meldingene i flere omganger, og har store forventninger til innholdet.

 

– Norsk politikk har lenge bygget på de samme verdiene som FNs konvensjon for funksjonshemmede, men Rettighetsutvalgets gjennomgang viser at det er sjokkerende langt mellom verdier og praksis, fortsetter Elvestad.

Vi kommer til å følge prosessen nøye videre, og vil blant annet arrangere et møte for alle interesserte organisasjoner hvor vi kan diskutere tiltakene som er foreslått i meldingen.

 

– Heldigvis har regjeringen lovet å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan ta utdanning, delta i arbeidslivet, og i dagliglivet på lik linje med andre. Den oppgaven er enorm, men vi skal ikke la dem slippe unna med fagre ord og lite handling, avslutter Elvestad.