Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Ordningen aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år må endres

Ordningen aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år må endres

En person som går i skogen

Personer med funksjonsnedsettelser over 26 år utestenges fra å drive fysisk aktivitet hvis de er avhengig av et aktivitetshjelpemiddel.

NAV har bekreftet at det er slutt på penger i 2023 til å innvilge aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Allerede 13. februar var det slutt på pengene. Personer som sendte inn sin søknad 2. januar har fått avslag med begrunnelse i at potten allerede var brukt opp. Dette betyr at med mindre det kommer mer penger i revidert statsbudsjett vil ingen over 26 år kunne søke om aktivitetshjelpemidler før i 2024.

En ordning uten innhold

Slik ordningen er i dag og med en så knapp ramme så vil de som har behov for et aktivitetshjelpemiddel som ikke er prisforhandlet aldri kunne få innvilget dette. Fordi hjelpemidler som ikke er prisforhandlet må gis på dispensasjon fra NAV vil det ta et par dager ekstra å saksbehandle. Med en så liten ramme som det er nå så vil de aldri kunne komme inn under ordningen. Søknadstidspunktet blir ikke avgjørende, men saksbehandlingstidspunktet og dermed vedtakstidspunktet. Da hjelper det ikke å vise til at en kan søke på nytt neste år, for da vil en være i akkurat samme situasjon.

Det må skje en endring

FFO har sammen med andre organisasjoner, blant annet Unge funksjonshemmede, jobbet i mange år for å forbedre ordningen med AKT 26. Vi har krevd at ordningen må bli en overslagsbevilgning, slik det er for andre hjelpemidler. Rammen må også økes betraktelig. Vi mener nå det beste og mest forutsigbare for både bruker som søker om hjelpemiddelet, men også for NAV som forvaltningsorgan, vil være å oppheve aldersgrensen. Da vil en få en lik ordning for de over og de under 26 år.

Føler seg lurt

I et intervju med TV2 kan du lese om Petter Heggland som er en av mange som søkte før det ble åpnet for å registrere søknader, men likevel fikk svar om at han var for sent ute. Du finner saken ved å trykke på lenken.