Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Det må komme mer kunnskap om økonomiske levekår

Det må komme mer kunnskap om økonomiske levekår

Hender som trykker på en kalkulator. Foto: Unsplash

Stortinget vil be regjeringen om å vurdere de økonomiske levekårene og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie. FFO mener vurderingen bør resultere i et løft av de økonomiske levekårene.

SV har foreslått å nedsette et offentlig utvalg som skal se nærmere på de økonomiske levekårene, og komme med tiltak til forbedringer. Forslaget ble støttet av FFO og flere av våre medlemsorganisasjoner, men dessverre ble det ikke støttet av flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen. De har samtidig fremmet et alternativt forslag om at regjeringen må gjøre en vurdering av de økonomiske levekårene og tiltak, i sin oppfølgning av Likestillings- og mangfoldsutvalget.


FFO mener det må utvikles flere målrettede og helhetlige tiltak slik at våre grupper får en bedre og tryggere økonomi. For å få til dette er man blant annet avhengig av mer kunnskap om kostnadene knyttet til å leve med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom.


Vurderingen fra regjeringen bør resultere i et løft av de økonomiske levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Forsking viser blant de med lavest økonomisk trygghet finner vi uføre og personer med nedsatt funksjonsevne. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at en av fire personer som bor i en husholdning der hovedinntektstakeren er uføretrygdet, har inntekt under lavinntektsgrensen. I tillegg har mange personer med nedsatt funksjonsevne høye helse- og ekstrautgifter knyttet til funksjonsnedsettelsen.