Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Flere funksjonshemmede får ikke støtte til hjelp i arbeidslivet

Flere funksjonshemmede får ikke støtte til hjelp i arbeidslivet

Flere personer sitter i et rom. En person står foran et whiteboard å peker på flere fargerike post it lapper som er hengt opp. Foto: Jason Goodman/Unsplash.

Potten for assistansehjelp i arbeidslivet er nå tom. Dette har aldri skjedd tidligere. Nå ber FFO og andre organisasjoner Stortinget om å gi flere midler til ordningen.

Funksjonsassistanse er en ordning som gir støtte til at den enkelte kan ansette en assistent som kan hjelpe de på arbeidsplassen. Dette er en viktig ordning som gjør det mulig for personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller personer med sterkt nedsatt syn å få praktisk assistanse for å kunne være i jobb.


Det haster

Nye søknader vil ikke bli behandlet fordi det ikke er mer penger igjen. Det er derfor avgjørende at ordningen nå får midler slik at flere arbeidssøkere kan få mulighet til å komme ut i arbeid. Det nærmer seg også studieslutt, som for mange betyr å skulle begi seg ut i arbeidslivet, kanskje for første gang. Om det ikke blir gjort noe nå vil ikke de som har assistansebehov mulighet for å komme ut i arbeidslivet. Slik kan det ikke være, dette haster å få orden på.

– Det kommer overraskende på oss, og vi er svært bekymret dersom dette betyr at flere ikke kommer i arbeid ved å få funksjonsassistanse, Elvestad  til NTB.


 
FFO forfølger saken inn i budsjettforhandlingene

– Selv om denne beskjeden kom alt for sent til å kunne tas inn i våre krav til revidert nasjonalbudsjett, så gjør vi nå alt vi kan for å få saken inn i de avsluttende budsjettforhandlingene, sier Elvestad.

FFO og flere av funksjonshemmedes organisasjoner har tatt kontakt med både Finanskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen for å gjøre de oppmerksomme på situasjonen og be om at det bevilges mer penger.


 
En ren lønns- og prisjustering

Det er i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen med 19,6 mill. kroner. Men departementet sier selv at dette er en økning som følge av økt regnskapsmessig etterslep, samt følge av ekstraordinære lønns- og prisjusteringer. Seksjonsleder Jan Erik Grundtjernlien i NAV har også bekreftet overfor NTB at dette er en ren lønns- og prisjustering.