Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / FFOs lederkonferanse: Helse og velferd i urolige tider

FFOs lederkonferanse: Helse og velferd i urolige tider

Generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen

Årets lederkonferanse handlet om helse og velferd i urolige tider.

FFOs lederkonferanse er en interessepolitisk møtearena for tillitsvalgte og ansatte ledere i våre medlemsorganisasjoner nasjonalt, og for ledere i fylkes-FFO. I denne artikkelen finner du opptak av innlegg og panelsamtaler fra årets lederkonferanse.

Se opptak fra Lederkonferansen 2023:


Det ble snakket om økonomiske levekår og dyrtid. Her fikk flere medlemorganisasjoner fortelle om hvordan situasjonen påvirker deres medlemmer, og hvilke utfordringer de ser. Konferansen ble ledet av Aslak Bonde. Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Christian Poppe, presenterte sentrale funn fra rapporten «Dyrtid under oppseiling».

NAV-direktør, Hans Christian Holte snakket om strategi og tiltak i møte med innbyggere som har det ekstra økonomisk tøft.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen snakket om våre felles helsetjenester, under temaet Framtidens helsetjenester. Lege, forsker og leder av Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, snakket om at det er tid for handling i forhold til helsetjenestene. Mot slutten av konferansen ble det også holdt en paneldebatt med representanter fra ulike politiske partier.