Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Ny episode om rettferdighet i helse og omsorg

Ny episode om rettferdighet i helse og omsorg

Hender som holder hverandre. Foto: Unsplash

Tredje, og siste episode, i vår om webinarserie "På rett vei!" handler om rettferdighet i helse og omsorg.

Rettferdighet i helsetjenestene er et stort tema og det er mye som kunne vært tatt opp. I denne episoden fokuseres det på manglende oppfylte rettigheter i omsorgs- og helsetjenesten der man bor, og ulik behandling av utviklingshemmede.

Hvorfor er det slik at to personer med samme diagnose får ulik behandling og tilbud? I denne episoden får du blant annet høre historien til Aurora. En 25 år gammel jente som mot sin vilje er blitt plassert på sykehjem, med eldre mennesker med demens.

Episode 3: Rettferdighet i helse og omsorg

 

Mer kunnskap

Gjennom webinarserien "På rett vei" ønsker vi å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hele webinarserien ligger nå ute på vår Youtubekanal.

Spillelisten med hele webinarserien finner du ved å klikke på lenken.

 

Vi vil takke alle som har bidratt i denne webinarserien og Agenda Rådgivning. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).