Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Pensjonistene får et svært godt oppgjør med 8,54 - uføretrygden øker med 6,41 prosent

Pensjonistene får et svært godt oppgjør med 8,54 - uføretrygden øker med 6,41 prosent

En person sitter å regner på en blå kalkulator. Foto: Unsplash

I årets trygdeoppgjør ble det tatt i bruk en ny modell for beregning av løpende pensjoner.

Pensjonistene har derfor fått tilgodesett halvparten av pris- og lønnsveksten, samt en etterregulering på grunn av lavt anslått lønns- og prisvekst i fjor. Dette har i år resultert i et svært godt oppgjør.

Uføretrygden

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent, som gir en god vekst i grunnbeløpet. Samtidig vil utviklingen i prisveksten avgjøre hva som blir realinntekten for landets uføretrygdede. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er generelt bekymret for uføres økonomiske levekår, og da spesielt uføre med minsteytelser som virkelig kjenner dyrtiden på lommeboka.

Et oppgjør i tråd med lov og forskrift

FFO leverte krav sammen med Unio, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund, Senior Norge og LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister). Kravet var basert på endring av reglene for regulering av løpende pensjon fra 2022. Det vil si at det i trygdedrøftingene for 2023 skulle tas hensyn til et negativt avvik i lønnsveksten på 0,6 pst og et negativt avvik i prisveksten på 2,4 pst., som etterregulering fra 2022. I revidert nasjonalbudsjett er det anslått årslønnsvekst for 2023 på 5,25 pst. Oppgjøret ble gjort i tråd med dette tallgrunnlaget.

Regulering av satsene for uføretrygd og arbeidsavklaringspenger per 1. mai 2023:

Satsene for uføretrygd:
Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41 prosent):

  • For uføre som er gift eller samboende: 270 454 kroner (2,28 G), en økning på 16 286 kroner.

  • For aleneboende uføre: 294 178 kroner (2,48 G), en økning på 17 715 kroner.

  • For gifte eller samboende «ung ufør»: 315 529 kroner (2,66 G), en økning på 19 000 kroner.

  • For aleneboende «ung ufør»: 345 184 kroner (2,91 G), en økning på 20 786 kroner.

Satsene for arbeidsavklaringspenger:
Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237 240 kroner (2 G), og 158 160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år, en økning på henholdsvis 14 286 og 9 524 kroner.

 

Les mer om årets trygdeoppgjør