Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 09.11.2020

  Seks råd i koronapandemien

  Koronapandemien og tiltakene knyttet til den, har store konsekvenser for grupper av funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Undersøkelser vi har utført viser at konsekvensene er både alvorlige og langvarige. FFO har, sammen med ni andre organisasjoner, sendt ut anbefalinger til alle landets kommuner om hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan bli bedre ivaretatt ved nye lokale og regionale Covid-19 utbrudd.

  Les mer
 • 27.10.2020

  Avlyser alle fysiske møter

  FFOs sekretariat følger de nasjonale retningslinjene for smittevern og håndtering av koronapandemien, og avlyser derfor alle fysiske møter resten av året.

  Les mer
 • 15.10.2020

  Fysiske barrierer er ikke det største hinderet


  Fysiske barrierer er ikke hovedårsaken til at elever ikke kan gå på sin nærskole. Det viser rapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne», som BufDir står bak.

   

  Les mer
 • 08.10.2020

  Koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

  Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten, i forslaget til statsbudsjett for 2021. FFO håper nye ordninger vil være bedre tilpasset organisasjonenes utfordringer enn tilfellet har vært så langt. En undersøkelse i regi av Frivillighet Norge som også FFO har besvart, viste at 2 av 3 organisasjoner foreløpig ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten.

  Les mer
 • 08.10.2020

  Skjermingstillegget for uføre pensjonister - hva er det?


  Regjeringen vil ikke videreføre skjermingstillegget for levealdersjustering for uføre pensjonister, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2021. Hva vil det si?

   

  Les mer
 • 08.10.2020

  Funksjonshemmede opplever redusert livskvalitet

   

  Funksjonshemmede er blant de som er minst tilfreds med tilværelsen. Sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile kommer de dårligst ut i SSBs første nasjonale livskvalitetsundersøkelse. 

  Les mer
 • 07.10.2020

  Alt blir bra. Spesielt hvis du er milliardær

   

  Finansminister Jan Tore Sanner startet presentasjonen av forslaget til neste års statsbudsjett med at «alt blir bra». «Da stilte han seg laglig til for hugg», sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO. 
  (saken er oppdatert 09.10.2020)

  Les mer
 • 23.09.2020

  Ekstrabevilgning på 100 millioner til avlastning og habilitering

  Regjeringen har kommet med en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner, som en direkte respons på FFOs Covid-19 undersøkelse. Pengene kommer på Statsbudsjettet for 2021, og skal gå til avlastning og habilitering for funksjonshemmede barn og unge.

  Les mer
 • 16.09.2020

  Covid-19: Store konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke


  Dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer smerter er noen av konsekvensene korona-pandemien har for funksjonshemmede og kronisk syke. Det viser FFOs Covid-19 undersøkelse.

  Les mer