Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 21.11.2022

  FFO-paraplyen vokser videre

  Denne helgen inviterte vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til representantskapsmøte, i Asker. Det ble gode innlegg, samtaler, og ikke minst kan vi nå smykke oss med to nye medlemsorganisasjoner.

  Les mer
 • 07.11.2022

  Ventetiden er endelig over

  På fredag ble stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming lagt frem av likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

  Les mer
 • 02.11.2022

  Våre merknader til Statsbudsjettet 2023

  Etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 tidligere i oktober, har vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gått gjennom budsjettet nøye. Under finner du alle våre merknader til de ulike stortingskomiteene samlet på ett sted.

  Les mer
 • 21.10.2022

  NAV må bli mer forståelig og tilgjengelig for alle

  Årets Personbrukerundersøkelse fra NAV viser at de som trenger tjenestene deres mest, er de minst fornøyde. Kun 63 prosent av brukerne mener at informasjonen er klar og forståelig.

  Les mer
 • 06.10.2022

  Ti punkter fra vår første gjennomlesing av statsbudsjettet

  – Regjeringen gjør rett i å satse på både fastlegeordningen og barn og unges psykiske helse. Samtidig er vi er dypt bekymret for hvordan en presset kommuneøkonomi vil slå ut for tilbudet til personer som er helt avhengig av særlig ressurskrevende tjenester, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

  Les mer
 • 05.10.2022

  – En historisk dag for hele Norge

  I dag ble det offentlig at regjeringen gir en gruppe jurister i oppdrag å vurdere inkorporering av FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i norsk lov. Gruppen skal særskilt se på hvordan konvensjonen kan inkorporeres i menneskerettsloven. FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede er alle glade for nyheten.

  Les mer
 • 30.09.2022

  Bli med på HelseOmsorg21-konferansen 2022

  HelseOmsorg21-rådet inviterer til konferanse som har fokus på fremtidens helsetjeneste.

  Les mer
 • 29.09.2022

  Vi søker internasjonal programrådgiver

  Vi ser etter deg som har et stort engasjement for internasjonalt, rettighetsbasert arbeid. Stillingen er et vikariat på seks måneder. Søknadsfrist er 20. oktober!

  Les mer
 • 28.09.2022

  Vil Senterpartiet ta konvensjonen for funksjonshemmede inn i menneskerettsloven?

  Skal diskrimineringen mot funksjonshemmede få fortsette, Emilie Enger Mehl? Nærmere én million funksjonshemmede holder pusten i påvente av at Senterpartiet skal vise kortene. Skal konvensjonen inn i norsk menneskerettslov eller ikke?

  Les mer
 • 12.09.2022

  Økte kostnader rammer mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom spesielt hardt

  Vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon følger med på de økte kostnadene, og hvordan disse rammer de vi representerer. Vi mener at nivået på grunnstønaden nå må opp, sammen med en ordning som kan hjelpe på denne krisesituasjonen mange av våre grupper nå står i.

  Les mer