Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 03.05.2021

  Uføre alderspensjonister må sikres en god alderspensjon!

  Utvalget som skal evaluere pensjonsreformen er i full gang med sitt oppdrag, og FFO er representert i rådet som skal følge utvalgets arbeid. Pensjon berører store deler av befolkningen, og mange av våre organisasjoners medlemmer er avhengig av at det offentlige sikrer dem en trygg økonomi når de blir eldre. Vi er spesielt bekymret for at personer som går fra uføretrygd til alderspensjon vil oppleve at økonomien deres blir svært stram. 

  Les mer
 • 29.04.2021

  Ut av utenforskapet


  Koronapandemien har forsterket allerede eksisterende forskjeller i levekår og helse. Regjeringens Perspektivmelding viser at velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover – også når vi ser bort ifra ekstrabelastninger grunnet pandemien.

  Les mer
 • 16.04.2021

  Koronakommisjonen. Pandemien har rammet skjevt

  Koronakommisjonens rapport viser at det er stort behov for en tiltaksplan for funksjonshemmede og kronisk syke i kjølvannet av pandemien.

  Les mer
 • 15.04.2021

  Ambisiøst programforslag fra AP

  Arbeiderpartiets programforslag for kommende stortingsperiode er ambisiøst når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. «Likestilling på alle samfunnsområder» er målet, med like muligheter for alle.

  Les mer
 • 17.03.2021

  Yngre funksjonshemmede i risikogruppen må frem i køen

  Vi venter alle utålmodig på koronavaksinen - vaksinen som vil redde liv og helse og til slutt gi oss hverdagen tilbake. Foreløpig er det ikke nok vaksiner til alle. De med størst risiko for alvorlig sykdom og død må derfor prioriteres først. 

  Les mer
 • 03.03.2021

  Stemmer Stortinget over ekte eller uekte menneskerettigheter?

  Den 9. mars skal Stortinget stemme over om FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Etter det vi vet vil forslaget nedstemmes av regjeringspartiene og FrP. Vet de hva de stemmer over? Debatten som gikk i Dagsnytt 18 den 23. februar synliggjør både kunnskapsmangel og holdninger. Når Høyres Michael Tetzschner her uttaler at funksjonshemmedes menneskerettigheter hverken er de «egentlige» eller «virkelige» menneskerettighetene, så kan man stille spørsmål om regjeringspartiets kunnskapsnivå foran tirsdagens avstemming.

  Les mer
 • 24.02.2021

  Hedres med pris

  Ingunn Westerheim og Rebecca Tvedt Skarberg er mottakere av årets Black Pearl Volunteer Award, en internasjonal pris som anerkjenner deres frivillige innsats for mennesker med den sjeldne diagnosen Osteogenesis imperfecta (OI).

  Les mer
 • 24.02.2021

  Har du erfaring med NAV.no?

  Eller med andre offentlig nettsteder? Da vil vi gjerne ha din hjelp med å svare på denne undersøkelsen.  Dine svar vil være nyttige inn i forskningsprosjektet “Tilgjengelige tilbakemeldinger”, som skal bidra til at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

  Les mer
 • 09.02.2021

  Atlas-alliansens sluttrapport er klar

  FFO har drevet med internasjonalt solidaritetsarbeid i 20 år. Vi er tilsluttet Atlas-alliansen, funksjonshemmedes organisasjoners egen bistandsstiftelse. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad er styreleder i alliansen. I perioden 2016-2019 hadde Atlas-alliansen er rammeavtale med Norad. FFO hadde to prosjekter i denne avtalen. Nå er sluttrapporten klar.

   

  Les mer
 • 05.02.2021

  Tillat med selvvalgt hjelper ved valg

  Funksjonshemmede får nå lov til å ha med en selvvalgt hjelper i stemmeavlukket ved valg. Det blir heller ikke nødvendig å ha med en egen valgfunksjonær i tillegg til selvvalgt hjelper, i følge innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. «Dette er en stor seier», sier Cato Lie, Senorrådgiver i FFO.

  Les mer