Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 10.12.2019

  NRK får refs fra Diskrimineringsnemnda

  NRK brøt forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse da de arrangerte et folkemøte på flåten Paviljongen under Arendalsuka. Det har Diskrimineringsnemda slått fast. Paviljongen var utilgjengelig for rullestolbrukere. 

   

 • 03.12.2019

  Regjeringen viser ingen ambisjoner

  Mennesker med funksjonsnedsettelse skal være likestilte. Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne bekrefter at det er langt fra ord til handling.

 • 03.12.2019

  Mangel på informasjon er det største hinderet for deltakelse

  Så mange som 17 prosent av mennesker med funksjonshemming deltar ikke på noen kultur- eller fritidsaktiviteter. Mangel på informasjon om tilgjengelighet er det som i størst grad hindrer deltakelse, ifølge undersøkelsen som Unge funksjonshemmed og FFO står bak.

 • 02.12.2019

  FFO søker organisasjonsrådgiver

  Vi søker en organisasjonsrådgiver som kan bidra til å styrke FFO lokalt og støtte opp om arbeidet i FFOs fylkeslag.

 • 02.12.2019

  FFO søker internasjonal bistandsrådgiver til treårig prosjekt

  Vi søker deg som har erfaring fra å jobbe med bistandsprosjekter, prosjektforvaltning og samarbeid med sivilisamfunnspartnere både i Norge og internasjonalt.

 • 28.11.2019

  En relevant og verdifull erfaring

  Jusstudent Kristin Skolt har vært deltidsansatt ved FFOs Rettighetssenter fra høsten 2017. I desember er hun ferdig med studiene og reiser til Israel på oppdrag for Kirkens Nødhjelp. FFO ser derfor etter en ny jusstudent til deltidsstilling på Rettighetssenteret.

   

 • 23.11.2019

  Krever et habiliterings- og rehabiliteringsløft

  Stadig færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Mange flere vil komme tilbake til eget liv og arbeidslivet dersom det gis tidlig og aktiv rehabilitering og habilitering. FFOs kongress krever et habiliterings- og rehabiliteringsløft.

   

   

 • 30.10.2019

  FFOs Rettighetssenter utvider åpningstidene

  FFOs Rettighetssenter kan kontaktes for informasjon, råd og veiledning i forbindelse med NAV-skandalen. Vi utvider åpningstidene til også å gjelde fredager, og har dermed åpent hver virkedag fra kl. 10:00 - 14:00.

 • 23.10.2019

  Mangler rutiner

  Mennesker med funksjonsnedsettelse skal bli hørt i saker som angår dem. For å sikre dette er det lovpålagt for kommunene å ha kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Men få kommuner har rutiner som sikrer involvering av rådene, viser en undersøkelse FFO har gjort.