Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Signaler om gode tiltak for funksjonshemmede

- Signaler om gode tiltak for funksjonshemmede

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gjeninnføre særfradragsordningen for store sykdomsutgifter og rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

FFO var svært kritisk til fjerningen av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter, som skjedde fra 2012. Mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått merket dette på egen økonomi.

FFOs generalsekretær Liv Arum, foto: Werner Juvik.- Det er svært gledelig at Høyre og Frp ønsker å gjeninnføre særfradragsordningen. Men med å legge seg på et 2013-nivå er som å servere bløtkake, uten krem. Særfradragsordningen er i dag såpass redusert at summen penger de legger seg på, vil gi for liten praktisk betydning. Skal dette har troverdighet må det betydelig mer penger inn for at ordningen skal få effekt, sier Liv Arum.

- I tillegg ble aldri konsekvensene av endringene utredet av de rødgrønne. Derfor er det viktig at en ny regjering tar tak i dette i tett dialog med funksjonshemmedes organisasjoner, sier Arum.

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er allerede foreslått rettighetsfestet fra den rødgrønne regjeringen. FFO var glad for forslaget. Dessverre kom lovforslaget med en del restriksjoner, der støttekontakt, avlastning og helsetjenester skal holdes utenfor.

- Når en ny blåblå regjering nå ønsker å rettighetsfeste BPA, forventer vi at de faktisk leverer et nytt forslag som er mer i tråd med brukernes behov, med færre restriksjoner. Forslaget som ligger til behandling i dag er allerede kritisert fra begge politiske fløyer. Med et forbedret forslag fra den blå-blå regjeringen, bør vi også forvente at et samlet Storting stiller seg bak dette til høsten, sier Liv Arum.