Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Uansvarlig av arbeidsministeren

- Uansvarlig av arbeidsministeren

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sier til Adresseavisen i dag at han ønsker en større del av tjenestene i skjermet sektor ut på anbud. Det er uklart hvordan regjeringen vil legge frem endringene.

Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, er skeptisk til signalene statsråden kommer med. Hun er blant annet skeptisk til at Eriksson signaliserer at han ønsker å gjøre endringene raskt og på siden av den varslede stortingsmeldingen regjeringen vil legge fram på området.

- Å legge frem et såpass drastisk forslag uten at det inkluderes i arbeidet med den varslede stortingsmeldingen oppfatter jeg som en lettvinthet som dette feltet ikke er tjent med. Dette skaper uro både hos brukere og tiltaksarrangører. Jeg mener det er uansvarlig av statsråden om han ikke tar denne diskusjonen til Stortinget, sier Arum.

FFO er positive til gjennomgangen av NAV, men mener at en forenklet tiltaksstruktur i NAV i større grad må ivareta en individrettet tilnærming gjennom fleksible tiltak og god tilrettelegging, tilpasset den enkelte arbeidssøkers behov.

- Firkantede sjablongløsninger, som er konkurranseutsatt, er på ingen måte løsningen for våre arbeidssøkere som trenger bistand. Det kan bli resultatet ved å anbudsutsette sektoren, sier Arum.

- Vi er overbevist om at en anbudsutsetting vil bidra til å organisere bort og pulverisere den kompetansen som finnes i tiltaksapparatet. Disse problemene må løses i trekanten mellom Nav, attføringsapparat og næringslivet. Det er ikke slik at det er mange kompetente aktører på dette feltet. Det trengs en diskusjon om løsninger om hva som må til for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Den diskusjonen må bygge på kunnskap om hva som faktisk virker og er en diskusjon som må være forankret i Stortinget, sier Liv Arum.

For mer informasjon: 
Liv Arum, generalsekretær: 913 02 886
Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig: 416 90 177