Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / 5 skumle saker i statsbudsjettet

5 skumle saker i statsbudsjettet

halloween statsbudsjettet

Noen markerer Halloween ved å dekorere med skummel pynt, og fortelle hverandre skremmende historier. FFO markerer dagen ved å vise deg fem skumle saker i forslag til statsbudsjett 2018.

5 skumle saker i statsbudsjettetRegjeringen foreslår å flytte deler av
ansvaret for hjelpemidler til kommunene
Både brukerorganisasjonene og kommunene har anbefalt på det sterkeste å ikke flytte ansvar for hjelpemidler til kommunene. Men regjeringen lytter ikke. Les mer
Les - Dette mener vi er svært uheldig


Voksenopplæring kuttes med 22,5 millioner
Støtten til voksenopplæringen kuttes i forslaget til statsbudsjett. Kuttet får dramatiske konsekvenser for funksjonshemmedes organisasjoner.  Les mer

Ingen styrking av kommunenes plikt til å tilby BPA
FFO får mange tilbakemeldinger om at kommunene ikke følger opp lov og rundskrivet fra helseministeren på området. FFO ønsker er sterkere styring av BPA. Les mer

Ingen bedring av bostøtteordningen
Det foreslås ingen bedring av bostøtteordningen i statsbudsjettet. FFO er skuffet. Les mer
Les Ber komiteen endre bostøtte

Ingen utvidelse av TT-ordningen
Regjeringen foreslår dessverre ingen utvidelse i nasjonal TT-ordning i sitt budsjettforslag. Les mer


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon tar opp en rekke temaer knyttet til våre grupper funksjonshemmede og kronisk syke i forbindelse med statsbudsjettet. Vi har hatt en egen budsjettkonferanse, vært i høringer i flere komiteer, og vil fortsette å følge opp statsbudsjettet.