Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arkiv / Følger av Covid-19

Toppbanner Sjeldendagen 2020

Program Sjeldendagen 2019

"ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser" er tema for Sjeldendagen 2020.  I år er det skuddår, og Sjeldendagen faller på lørdag 29. februar.  Sjeldendag-konferansen blir fredag 28. februar, men det vil bli en markering i Oslo også også på lørdagen. Nedenfor finner du mer informasjon og påmeldingslenke. Arrangementsinformasjonen vil oppdateres underveis.

 • 09.10.2015

  Statsbudsjettet

  «Den samme regjeringen som for ett år siden ville spare 600 millioner kroner på å
  fjerne barnetillegget til uføretrygdede, bevilger nå 2,7 milliarder årlig til
  gifte- og samboende alderspensjonister uten å blunke, sier Knut Magne Ellingsen
  styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

  Les mer
 • 16.09.2015

  FARVE-konferansen 2015

  Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til konferansen "På vei mot jobb - innvandrere og arbeidsmarkedet" - 29. oktober 2015, Hotell Scandic Fornebu.

  For mer informasjon og påmelding: https://www.nav.no/422032.cms

  Les mer
 • 11.09.2015

  Robuste kommuner

  Litteraturhuset, 7. september: FFO utfordret politikerne i Oslo på gode tjenester og tiltak for funksjonshemmede og kronisk syke.

  Les mer
 • 11.09.2015

  Aktivitetshjelpemidler

  Søk om aktivitetshjelpemidler nå! Etter mye jobbing fra blant annet FFO ble endelig ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år innført 1. juli 2014. Nå er det viktig at ordningen benyttes. Les mer om ordningen her.

  Les mer
 • 21.08.2015

  Søker ny generalsekretær

  FFO søker en utadvendt og samlende generalsekretær med engasjement og motivasjon til å fronte FFOs arbeid for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.

  Les mer
 • 21.08.2015

  Knut Magne Ellingsen går inn som arbeidende styreleder

  «Knut Magne Ellingsen går inn som arbeidende styreleder og leder FFO`s administrasjon inntil ny generalsekretær er på plass»

  Les mer
 • 21.08.2015

  Mandag lanserte FFO sitt nasjonale valgnotat «Trygg økonomi - for hvem?».

  - Funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende er helt avhengige av økonomiske støtteordninger for å sy sammen hverdagen. Mange av ordningene, som uføretrygd og hjelpestønad, er under press. Det kan få dramatiske konsekvenser for enkeltpersoner og familier. Er dette veien samfunnet ønsker å gå?, spør FFO.

  Les mer
 • 17.08.2015

  Lansering av FFOs valgnotat "Trygg økonomi - for hvem?"

  I dag lanserer FFO sitt nasjonale valgnotat «Trygg økonomi - for hvem?».

  Les mer
 • 06.08.2015

  Går av som generalsekretær

  Liv Arum (65) går den 01.08.15 etter eget ønske av som generalsekretær i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Samtidig går hun over i en stilling i FFO som spesialrådgiver.

   

  Les mer
 • 21.05.2015

  Nektet å signere protokoll for trygdeoppgjøret

  Pensjonistforbundet, FFO, SAFO og Landslaget for offentlige pensjonister nektet å signere protokollen ved årets trygdeoppgjør. Organisasjonene gjør det i protest mot at alderspensjonistene taper kjøpekraft.

  Les mer