Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / BPA - Rettighetsfestet

BPA - Rettighetsfestet

I februar i år frontet både Statsminister Erna Solberg, Finansminister Siv Jensen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie lovendringsforslaget om å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Mandag 16. juni ble forslaget behandlet i Stortinget og rettighetsfestet.

- Vi er glad for at denne ordningen nå blir rettighetsfestet. Det betyr at alle som har krav på tilbudet skal få det. Det vi imidlertid er bekymret for er behovstimerammen på minimum 25 timer, som er vilkårene for rett til å få tjenesten, sier Berit Therese Larsen, fagpolitisk rådgiver ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

«I intervallet mellom 25 og 32 timer kan kommunen bare avstå fra å innfri denne rettigheten dersom tilbudet blir vesentlig dyrere. Dette skal kommunen dokumentere. Ved uenighet skal kommunen fatte et vedtak og bringe saken inn for fylkesmannen til overprøving», heter det i helse og departementets høringsnotat.

Invitert til kake på Stortinget

Torsdag 12. juni ble FFO, sammen med flere andre organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke invitert til Stortinget av Høyre og FrP. Saksordfører Kari Kjønnaas Kjos (Frp) i helse- og omsorgskomiteen inviterte til marsipankake og feiring.

- Dette har vi kjempet for i mange år, og nå er det endelig en realitet – BPA er rettighetsfestet. Takk til alle dere som har jobbet for å få dette på plass, sa leder i FFO, Knut Magne Ellingsen under markeringen på Stortinget.

BPA i korte trekk

Ved nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, er BPA en alternativ måte å organisere personlig bistand og tjenester på.

Innen de timerammer som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre, og til hvilke tider assistansen skal gis.

Arbeidslederrollen vil gi brukeren innflytelse over egen livssituasjon. Målet med BPA er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

 

Se hele BPA-saksgangen på «FFO mener». Her finner du høringsnotatet, FFOs høringssvar, og helse- og omsorgskomiteens innstilling.