Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ba om utvidelse av rettshjelploven

Ba om utvidelse av rettshjelploven

I Justiskomiteens høring om statsbudsjettet ba FFO Stortinget følge opp sine intensjoner om å styrke rettssituasjonen til funksjonshemmede.

Den største utfordringen for funksjonshemmede i 2013 er at de ikke får oppfylt de rettighetene de faktisk har. Dette er konklusjonen til en rapport som advokat Else Leona McClimans har gjort for FFO, der hun har gjennomgått rettssituasjonen til funksjonshemmede de siste ti årene.

Rapporten viser også at mange funksjonshemmede ikke benytter klagemulighetene de har hvis de er uenig i et vedtak. Dette kan blant annet skyldes manglende tilgang på rettshjelp.

Diskrimineringslovene, pasient- og brukerrettighetsloven og opplæringsloven inneholder regler om rett til sentrale velferdsgoder, men er ikke omfattet av rettshjelploven. Det betyr at man i slike saker må betale for advokatbistanden selv.

I høringen ba derfor FFO om at rettshjelplovens saklige dekningsområde må utvides til også å omfatte disse lovene. Opplæringsloven er for eksempel en lov som brytes ofte, blant annet når funksjonshemmede og kronisk syke elever ikke får tilgang til spesialundervisning eller tilrettelagt opplæring.

Manglende opplæring er alvorlig i seg selv, men kan også føre til at man ikke får innpass i arbeidslivet eller faller ut av det. Dette viser at det er et stort rettshjelpbehov på opplæringslovens område.

Her er innspillene som FFO ga Justiskomiteen i dag:

  • Vi ba komiteen foreslå utvidelse av rettshjelplovens saklige dekningsområde til å omfatte diskrimineringslovene, pasient- og brukerrettighetsloven og opplæringsloven.

  • FFO ba komiteen foreslå heving av inntektsgrensene i forskrift til rettshjelploven.

  • FFO ba komiteen foreslå økning av bevilgningen til tilskudd til spesielle rettshjelptiltak.

Her kan du laste ned:

Merknad til Justiskomiteen (word).
Merknad til Justiskomiteen (pdf).