Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Bedre rettsvern for diskriminerte

Bedre rettsvern for diskriminerte

Dersom en arbeidsgiver blir dømt av likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) i dag får ikke det noen konsekvenser. Dette blir det slutt på dersom Likestillingsutvalget får viljen sin.

De vil gi LDN fullmakt til å tilkjenne oppreisning til den som utsattes for diskriminering. Dette er FFO svært fornøyd med.

Forslaget til Likestillingsutvalget er helt i tråd med hva FFO har kjempet for i flere år, og som er et av våre krav i høringsuttalelsen til NOU 2012:15 Poltikk for likestilling.

I dag er det slik at samme arbeidsgiver gang på gang kan bli klaget inn for nemnda og bli dømt for diskriminering og brudd på likestillingsloven, uten at det får konsekvenser. LDN har ingen fullmakt til å vedta sanksjoner.

En risikerer derfor at det ikke skjer noen endring, selv om den diskriminerte får bekreftet at han eller hun har rett og at arbeidsgiveren har begått lovbrudd. Konsekvensen er at det er den diskriminerte som bærer alle kostandene.

Likestillingsutvalget foreslår en rekke tiltak, blant annet for bedre likestilling innenfor folkestyre, arbeidsliv og utdanning, samt bedre diskrimineringsvern. Et av tiltakene for å bedre diskrimineringsvernet er å gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda fullmakt til å tilkjenne oppreisning/erstatning i diskrimineringssaker og fri rettshjelp uten behovsprøving. Det betyr at diskrimineringssaker kan prøves for domstolene.

Styrking av diskrimineringsvernet handler ikke bare om saker fra arbeidslivet. Men også i saker om blant annet brudd på tilgjengelighet (universell utforming), individuell tilrettelegging i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Her kan du lese FFOs høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling (pdf).