Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ber departementet revurdere kutt av småhjelpemidler

Ber departementet revurdere kutt av småhjelpemidler

Norges Handikapforbund og FFO har sendt et felles brev til Arbeidsdepartementet der de ber om at hjelpemidler til å spise, drikke og kle på seg gjeninnføres i folketrygden og i NAVs sortiment

Brevet er et svar på et møte 19. august, der departementet ber Norges Handikapforbund (NHF) og FFO om å dokumentere at kuttene i småhjelpemidler har fått de negative konsekvensene for funksjonshemmede som organisasjonene hevder.

Fjernet i 2012
I 2012 ble mindre hjelpemidler til bruk i dagliglivet, blant annet til å spise, drikke, kle på seg og lage mat etc, ut av folketrygden. Disse hjelpemidlene ble deretter fjernet fra NAVs sortiment. Det ble ikke utredet om endringen ville få negative konsekvenser. Organisasjonene ble heller ikke konsultert. I praksis har NAV også innført en nedre beløpsgrense for hjelpemidler folketrygden dekker.

Store merutgifter og innskrenket hverdag
Spesialbestikk for å spise koster rundt 300-400 kroner per del. En gripetang til påkledning koster omtrent 550 kroner. Dette er rene merutgifter som mange funksjonshemmede får, og som hjelpemiddelformidlingen gjennom folketrygden i prinsippet skal kompensere for.

For den enkelte kan innstrammingen føre til at det blir langt mer kostbart – og i en del tilfeller for dyrt - å gå til anskaffelse av hjelpemidler som er helt nødvendige for å klare seg selv i hverdagen. Konsekvensen er at mange funksjonshemmede blir mer hjelpetrengende enn nødvendig.

Til syvende og sist kan dette også føre til merutgifter for samfunnet, som må sette inn andre, mer kostbare hjelpetiltak, som assistenter eller hjemmehjelper.

Funksjonshemmede bekrefter bildet
Både FFO og NHFhar fått mange tilbakemeldinger som bekrefter dette bildet. Noen av dem er tatt med i brevet til Arbeidsdepartementet som eksempler:

«Jeg håper mine småhjelpemidler holder seg lenge ennå – for som uføretrygdet, så er det ikke så mye til overs på kontoen i slutten av måneden. Og å gå lenge uten disse småhjelpemidlene, gjør at jeg blir mer funksjonshemmet enn nødvendig, i mitt eget hjem.»

«Dette har gjort at det for meg er vanskelig å prioritere en del av disse hjelpemidlene og trenger derfor mer hjelp av assistentene mine.»

Også Sunnaas sykehus har gitt uttrykk for at mangelen på hjelpemidler sinker rehabiliteringsprosessen for mange av deres pasienter.

I brevet fra FFO og NHF, foreslår organisasjonene derfor at småhjelpemidler føres tilbake til folketrygden og NAVs sortiment, og at den nedre beløpsgrensen fjernes.

Her kan du lese brevet fra NHF og FFO.