Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Etterlyste en bedre bosituasjon

Etterlyste en bedre bosituasjon

FFO har i dag vært på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å si sin mening om boligmeldingen «Byggje-bu-leve». Der ba vi om at kommunene må få en sterkere plikt til å skaffe bolig til vanskeligstilte.

Og at komiteen må vurdere å fremmes et lovforslag som gir funksjonshemmede individuell rett til bolig, og til tjenester i egen bolig.

En god bosituasjon er viktig for livskvaliteten, også for funksjonshemmede og kronisk syke. Utfordringene for disse gruppene i dag er knyttet til det å få en tilpasset og egnet bolig, til å få mulighet til å eie sin egen bolig, og til å få individuelle tjenester knytte til boligen.

Utvider nedbetalingstiden

Stortingsmeldingen Byggje-bu-leve, Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar tar dessverre ikke grep rundt disse utfordringene. Unntaket er forslaget om å utvide nedbetalingstiden for Startlånet til 50 år for enkelte grupper. Det vil øke muligheten for å eie egen bolig bedre for husholdninger med lave, men stabile inntekter. Det er positivt, mener FFO.

Utviklingen går i feil retning

FFO er skuffet over at boligutvalgets anbefaling om å legge en sterkere plikt på kommunene til å skaffe bolig ikke følges opp i stortingsmeldingen. En helt fersk rapport FFO har fått utarbeidet viser at kommunene gjør for lite for å skaffe egnede boliger til funksjonshemmede. Utviklingen går i retning av større bofellesskap, med et kollektivt tjenestetilbud. Det er stikk i strid med retningslinjer på området, og med målene i ansvarsreformen.

Her er FFOs innspill til Stortingets arbeid med boligmeldingen:

  • FFO ber komiteen om å støtte boligutvalgets forslag om en sterkere plikt for kommunen til å skaffe bolig til vanskeligstilte.

  • FFO ber komiteen vurdere å komme med et lovforslag som gir funksjonshemmede og kronisk syke individuell rett til bolig, og til tjenester i egen bolig.

  • FFO ber komiteen om å gå inn for et regelverk som sikrer at alle husholdninger med lave men stabile inntekter kan tildeles Startlån, uavhengig av om inntekten er uføretrygd.

  • FFO ber komiteen om å gå inn for regjeringens forslag om at Startlån kan tildeles med en nedbetalingstid på 50 år til låntakere med stabil men lav inntekt, og at det utvikles nasjonale retningslinjer for slike låneavtaler.

  • FFO ber komiteen om å understreke at ved revidering av byggereglene for utleieenheter i eksisterende bygg må det fortsatt stilles krav om universell utforming.

  • FFO ber om at komiteen i sine merknader går inn for at regjeringen knytter justering av boutgiftstaket til en leieprisindeks.

Her kan du laste ned:

Merknaden til boligmeldingen (word)
Merknad til boligmeldingen (pdf).