Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FARVE-konferansen 2014

FARVE-konferansen 2014

Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

Hvordan kan vi best utvikle og bruke kompetanse for å sikre konkurransekraft, sysselsetting og velferd i fremtiden? Årets FARVE-konferanse skal handle om hva arbeidslivet vil trenge, om hvilke jobber som forsvinner og hvilke som oppstår. Om hva som motiverer ungdom, og hvordan vi kan få flest mulig til å fullføre videregående og skaffe seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Samt om hvordan folk kan lære seg det som må til for å mestre krav og omstillinger i morgendagens arbeidsmarked.

27. - 28. oktober 2014
Hotell Scandic Fornebu

Vi har invitert en rekke gode foredragsholdere til konferansen for å presentere ferske prognoser, skarpskodde analyser, nye tanker og eksempler på hva som virker.

Du møter blant annet:

  • Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
  • Senior Policy Analyst Joanne Caddy, OECD
  • Utdanningsdirektør Petter Skarheim
  • Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad
  • Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter
  • Leder for Reforminstitutet, Stefan Fölster
  • Seniorforsker Knut Røed, Frischsenteret

Mer informasjon, program og påmelding finner du her.