Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFOs hovedkrav til Statsbudsjett 2015

FFOs hovedkrav til Statsbudsjett 2015

Nylig oversendte FFO sine hovedkrav og forslag på satsninger i statsbudsjettet for 2015 til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Kravene var tema i det årlige møte i Kontaktutvalget med regjeringen som fant sted i dag.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og FFOs generalsekretær Liv Arum.Forslagene til FFO tar utgangspunkt i funksjonshemmedes velferd, rettssituasjon og levekår. Vi legger også til grunn at Norge nå har ratifisert FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For å møte behovene til mennesker som lever med funksjonshemning og kroniske sykdommer mener FFO det kreves betydelige satsninger på følgende områder:

  • Å sikre levekårene og tjenestetilbudet til familier som har store omsorgsoppgaver for barn og unge med funksjonshemninger eller kroniske sykdommer.

  • Sørge for at funksjonshemmede og kronisk syke får et godt tilbud om habilitering og rehabilitering utfra individuelle behov.

  • Øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid.

  • Sikre at mennesker med funksjonshemning har tilgang til boliger og i større grad kan velge hvor de vil bo.

Her kan du laste ned:
FFOs hovedkrav (word)
FFOs hovedkrav (pdf)